przyczepy-Pronar

Pronar – niekwestionowanym liderem sprzedaży przyczep rolniczych w roku 2018

Grudzień przyniósł rejestrację 346 przyczep rolniczych – to o 7% więcej niż listopad. Wynik ten przełożył się także na 3% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. W całym 2018 roku zarejestrowano 4973 pojazdy. Oznacza to 8% wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy wydano tablice do 4591 przyczep – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Rok 2018 był dobrym czasem dla rynku przyczep rolniczych. Szczególnie mocno wzrósł popyt na pojazdy o ładowności 5–6 ton. Zarejestrowano ich o blisko 280% więcej niż w roku wcześniejszym. Niekwestionowanym liderem pozostaje marka Pronar. Z jej oferty pochodziło 47% pojazdów zarejestrowanych w 2018 roku – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Zmiany w układzie sił

Pronar odnotował w grudniu 144 rejestracje. To o 4% mniej niż w listopadzie. Taki wynik oznacza również 5% spadku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Drugim najpopularniejszym producentem w grudniu był Metal-Fach. Odnotował on 51 rejestracji, czyli o 38% więcej niż we wcześniejszym miesiącu. Przełożyło się to także na 31% wzrostu w stosunku do grudnia 2017 roku. Podium zamknął Metaltech, z liczbą 27 pojazdów. Producent poprawił sprzedaż o 80% w porównaniu z listopadem. Taki wynik przełożył się jednak na 18% spadku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Więcej mniejszych tonaży

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, w grudniu najchętniej wybierano przyczepy z przedziału 10–13 t. Rejestracji doczekało się 99 takich pojazdów, a więc o 24% więcej niż w listopadzie. Popyt na takie konstrukcje spadł jednak o 15% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Drugie pod względem popularności były przyczepy o tonażu 13–17 t. Wydano tablice do 47 takich pojazdów. To o 4% więcej niż przed miesiącem. Przedział odnotował również 9% wzrostu w porównaniu z grudniem 2017 roku. Czołówkę zamknęła ładowność 4–5 t, reprezentowana przez 34 przyczepy. Popularność pojazdów o tym tonażu wzrosła o 62% w ujęciu miesięcznym. Była również o 54% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dalszy wzrost potrzeb

Najwięcej tablic tradycyjnie wydano w Wielkopolsce. Na terenie tego województwa odnotowano 53 rejestracje – to o 8% więcej niż w listopadzie. Popyt wzrósł tam również o 39% w stosunku do grudnia 2017 roku. Drugie pod względem potrzeb było województwo mazowieckie. Zarejestrowano tam 49 pojazdów, a więc o 17% więcej niż przed miesiącem. Taki wynik oznacza także 29% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Trzecia lokata przypadła województwu podlaskiemu. W grudniu wydano tam tablice do 31 przyczep. To o 28% mniej niż w listopadzie, ale o 72% więcej niż w grudniu 2017 roku.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Sprzedaż nowych przyczep rolniczych grudzień 2018 r.

Marka Liczba przyczep rolniczych w grudniu Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2017 r. [Gru18-Gru17]
PRONAR 144 41,62% -4,64%
METAL-FACH 51 14,74% 30,77%
METALTECH 27 7,80% -18,18%
WIELTON 23 6,65% -11,54%
ZASŁAW 13 3,76% -40,91%
MEPROZET 10 2,89% 25,00%
PPHU WODZINSKI 10 2,89% 400,00%
MAR-POL 9 2,60% 350,00%
CYNKOMET 8 2,31% 700,00%
TECHMONT 6 1,73% 200,00%
POZOSTAŁE 45 13,01% -8,16%
346 100,00% 3,28%

Sprzedaż nowych przyczep narastająco styczeń-grudzień 2018

Marka Liczba przyczep rolniczych od początku roku Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2017 r. [narastająco od początku r.]
PRONAR 2332 46,89% 20,45%
METAL-FACH 539 10,84% -22,00%
METALTECH 400 8,04% -2,68%
WIELTON 394 7,92% 17,96%
ZASŁAW 258 5,19% -15,69%
CYNKOMET 123 2,47% 80,88%
PPHU WODZINSKI 123 2,47% 59,74%
MEPROZET 114 2,29% 29,55%
URSUS 83 1,67% -41,96%
GOMAR 74 1,49% 39,62%
POZOSTAŁE 533 10,72% 10,12%
4973 100,00% 8,32%

źrodło: Martin&Jacob