Przyczepa do transportu trzciny cukrowej z Pronaru

W ubiegłym roku Pronar nawiązał współpracę z prowadzącą działalność na wyspie Réunion (zamorskie terytorium Francji) firmą Run Agri Services. Wynikiem tej współpracy jest skonstruowany przez specjalistów z Narwi prototyp przyczepy do transportu trzciny cukrowej o ładowności 14 ton – PRONAR TT5514. Zostanie on zaprezentowany na majowych targach rolniczych na Réunion.

Trzcina cukrowa jest uprawiana przede wszystkim w strefie międzyzwrotnikowej. Dla przyczep wykorzystywanych do jej przewozu, jak dotąd, nie wypracowano zunifikowanych międzynarodowych norm technicznych. Dlatego ich konstrukcje są przygotowywane w oparciu o przepisy obowiązujące w danym kraju.

W maju ubiegłego roku na organizowanych na Réunion targach rolniczych Pronar przedstawił model przyczepy do przewozu trzciny cukrowej wykonany w technice 3D wraz ze wstępnie opracowanymi parametrami technicznymi. Został on bardzo dobrze oceniony przez przedstawicieli lokalnej administracji oraz farmerów.

W oparciu o te prace i w wyniku kooperacji z partnerem handlowym z Réunion powstał prototyp przyczepy TT5514 o ładowności 14 ton. Wśród maszyn używanych przez farmerów na Réunion najbardziej popularne są przyczepy o ładownościach 12, 14, 16 i 18 ton. Dlatego Pronar będzie wdrażać kolejne modele o takich parametrach. Maszyny te – m.in. poprzez odpowiednie elementy wyposażenia dodatkowego – będą dostosowane do wymagań plantatorów trzciny cukrowej nie tylko na Réunion, ale też w zachodniej strefie Oceanu Indyjskiego, w Afryce Równikowej i na archipelagu Antyli (Guadalupa).

W procesie produkcji cukru bardzo ważnym etapem jest szybki transport zebranej trzciny do cukrowni. Dostarczenie jej w dobrej jakości pozwala uzyskiwać produkt końcowy o najwyższych parametrach. Doświadczenie Pronaru w projektowaniu i produkcji przyczep uzasadnia twierdzenie, że maszyny z Narwi sprostają oczekiwaniom plantatorów trzciny cukrowej z tych regionów świata.

 

Źródło: Pronar