Pługi wirnikowe firmy TORTELLA – po raz pierwszy w Polsce

Czynnik ten powoduje, że sprzęt ten uznawany jest za jeden z najbardziej niezawodnych i docenianych na świecie. Jednym ze sztandarowych produktów jest pług wirnikowy przeznaczony do pracy z ciągnikami o mocy 80 – 320 KM. Jest on wydajniejszy i bardziej ekonomiczny niż stosowane pługi talerzowe. Przy zastosowaniu pługu talerzowego i wirnikowego o tej samej szerokości roboczej, zapotrzebowanie mocy dla pługu wirnikowego jest znacznie mniejsze i jednocześnie zużycie paliwa koniecznego do wykonania tej samej pracy jest o ok. 25% niższe. Ponadto nie tworzy się tzw. podeszwa płużna. Technika uprawy oferowana przez pług wirnikowy pozwala na lepszą uprawę ściernisk, ponieważ resztki pożniwne są bardzo dobrze wymieszane z górną, biologicznie aktywną warstwą gleby.

tortella pug wirnikowy Pługi wirnikowe firmy TORTELLA   po raz pierwszy w Polsce

Pług przeznaczony jest przede wszystkim do upraw ogrodniczych oraz na terenach otwartych wymagających głębokiej orki zarówno w warunkach suchych, wilgotnych jak i na podmokłych terenach.

 

źródło: ProGrasS