„Żółta rewolucja” Lely

 

Na początku prezentacji tego nowego podejścia do zarządzania, Alexander van der Lely przedstawił Lely T4C InHerd: Platformę z narzędziami do zarządzania gospodarstwem na mobilne urządzenia. Lely T4C InHerd to nowoczesny system do zarządzania gospodarstwem, który umożliwia hodowcy sprawdzić dane, tam gdzie jego uwaga jest najbardziej potrzebna. Narzędzia te pomogą rolnikowi podjąć właściwe decyzje dotyczące czynności, we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Wyniki gospodarstwa poprawią się dzięki łatwemu dostępowi do aktualnych informacji na temat zachowań i zdrowia krów. Spowoduje to większą wydajność przy większej stabilności.

lelyt4c Żółta rewolucja Lely

Dzięki mobilnemu systemowi zarządzania Lely T4C InHerd w telefonie, hodowcy są bardziej elastyczni i mają stado pod lepszą kontrolą. Wszystkie gospodarstwa produkujące mleko, także te większe, będą korzystać z rozwiązań T4C InHerd, które oferują unikatowy system do organizacji przepływu pracy wśród pracowników i sprawdzenia ich rezultatów w gospodarstwie. System T4C InHerd jest wynikiem najlepszych praktyk firmy Lely, wynikających z 20-letniego doświadczenia w zakresie robotyzacji i został stworzona dzięki bliskiej współpracy z klientami firmy.

Ponad stu hodowców testujących platformę stwierdziło, że T4C InHerd:

  • Zapewnia jasny obraz, gdzie konieczne jest podjęcie działań.
  • Zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.
  • Pozwala na działania, które należy ustawić natychmiast.
  • Na bieżąco monitoruje postęp i wyniki pracy.

Każdy hodowca posiadający robota udojowego Lely Astronaut w wersji Astronaut A2, Astronaut A3 lub Astronaut A4 może korzystać z systemu Lely T4C InHerd. Praca z prezentowaną dziś przez firmę Lely platformą T4C InHerd rozpoczyna się od pobrania ośmiu narzędzi i korzystania z nich. Te narzędzia to:

FarmBeats – pokazuje aktualną wydajność stada i robota, i porównuje ją z wartościami średnimi z poprzedniego tygodnia.

Today – na podstawie planu i pomiarów przeprowadzonych przez różne urządzenia Lely połączone z platformą T4C pokazuje, które zadania należy wykonać.

Cow – udostępnia dane na temat reprodukcji, poboru paszy i produkcji mleka indywidualnych krów.

SystemToday – na podstawie planu i odczytów czujników robota informuje, jakie czynności kontrolne i konserwacyjne związane z robotem należy wykonać.

Signals – ostrzega, jeśli w przypadku 10 krów dój nie jest prowadzony ze wszystkich strzyków lub jeśli czas ślepego doju przekracza wartość określoną za pomocą T4C.

HowTo – dokładnie objaśnia, w jaki sposób należy wykonać daną czynność. Pełni funkcję prywatnego nauczyciela hodowcy.

FarmNotes – umożliwia szybką i skuteczną komunikację między użytkownikami platformy InHerd w jednym gospodarstwie.

FarmSetup – umożliwia tworzenie i modyfikację kont użytkowników InHerd w ramach jednego gospodarstwa.

Tryb demo – 3-miesięczna darmowa wersja próbna

Narzędzia Lely T4C InHerd, podobnie jak darmowe demo umożliwiające korzystanie z wszystkich funkcji, są dostępne w Google Play i Apple App Store. W wersji demo wykorzystywane są fikcyjne dane. Aktywując trzymiesięczną wersję próbną, hodowcy posiadający robota udojowego Lely Astronaut mogą wypróbować narzędzia w praktyce i wprowadzać własne dane z T4C.

Opcja ta jest zależna od dostępności najnowszej wersji platformy T4C 3.2.9. Dostępność można sprawdzić na stronie internetowej www.lelyt4c.com. Tam można także uzyskać więcej informacji.

źródło: Lely