Roboty rolnicze Naïo od wiosny 2022 będą mogły pracować w pełni autonomicznie i bez nadzoru

Po 10 latach istnienia Naïo Technologies umacnia swój status w sektorze robotyki rolniczej. Firma oficjalnie poinformowała, że na wiosnę 2022 roku wprowadzane przez nią na szeroką skalę roboty rolnicze będą mogły pracować na polach bez nadzoru.

Po tym jak w roku 2015 certyfikat uzyskał Oz, mały pomocnik do prac rolniczych, przyszła kolej na Dina – robota przystosowanego do odchwaszczania na dużych polach warzywnych, oraz Teda – robota przeznaczonego do sektora uprawy winorośli. Roboty mają wykonywać prace w pełni autonomicznie, bez jakiegokolwiek nadzoru człowieka.

Co oznacza autonomia w przypadku robotów rolniczych?

Zgodnie z sugestiami naszych klientów prawdziwa autonomia to sytuacja, w której robot może zostać pozostawiony w terenie i jest zdolny do wykonywania samodzielnej pracy, obsługując zadania o większej wartości dodanej – wyjaśnia Matthias Carrière, kierownik Działu sprzedaży i klientów. – Podstawowym celem, do którego dążymy, jest przekazanie robotowi instrukcji wykonania prostego, powtarzalnego zadania na takiej samej zasadzie jak w przypadku odkurzacza lub kosiarki, które pozostawiamy, aby wykonały swoją pracę – dodaje.

Firma Naïo Technologies bazuje na 10-letnim doświadczeniu w automatyzacji mechanicznego odchwaszczania. Wypuściła na światowy rynek 250 robotów i osiągnęła wynik 60 000 przepracowanych godzin, a obecnie jest w trakcie procesu tworzenia floty robotów rolniczych, które są całkowicie autonomiczne w terenie.

Dino i Ted – roboty, które w roku 2022 będą posiadać certyfikat do wykonywania pracy bez nadzoru

Po pięciu latach prac badawczo-rozwojowych oraz złożeniu dwóch wniosków patentowych zostały zaakceptowane systemy bezpieczeństwa zastosowane w robotach Dino i Ted, dzięki czemu od wiosny 2022 roku w całej Europie będą one mogły poruszać się bez nadzoru. A wcale nie było to takie łatwe!

Ze względu na wagę i prędkość roboty stwarzają potencjalnie większe zagrożenie. Firma musiała zwiększyć wysiłki, aby spełnić wymagania europejskiej dyrektywy maszynowej i odpowiedzieć na potrzeby klientów w zakresie korzystania z robotów bez nadzoru. Naïo stworzył zupełnie nowe i niezawodne systemy bezpieczeństwa, które w sposób szczególny odpowiadają na ograniczenia występujące w sektorze rolniczym.

Zastosowane rozwiązania zostały zaprezentowane podczas szóstej edycji Międzynarodowego Forum Robotyki Rolniczej (FIRA), które odbędzie się w grudniu 2021 r. w Tuluzie we Francji.

Istotne wyzwania techniczne i prawne

Cédric Seguineau, kierownik ds. jakości, bezpieczeństwa i środowiska w Naïo Technologies i przewodniczący grupy roboczej PT4 „Bezpieczeństwo funkcji autonomicznych” w europejskim konsorcjum maszyn rolniczych (CEMA), zidentyfikował wyzwania, którym trzeba było sprostać, aby zachować zgodność z europejskim kontekstem prawnym i umożliwić całkowicie bezpieczne użytkowanie naszych robotów.

Wraz z przyznaniem autonomii pojawiają się nowe zagrożenia, które nie są formalnie określone w obowiązujących przepisach. Musieliśmy zacząć od nowa, od czystej kartki, ponownie przeprowadzić analizy ryzyka i opracować specjalne mechanizmy zarządzania dwoma głównymi czynnikami ryzyka: zderzeniem z człowiekiem i opuszczeniem dozwolonego obszaru pracy (np. poprzez opuszczenie pola i wjazd na drogę). Pierwszy mechanizm opiera się na systemach wykrywania przeszkód i identyfikacji, dzięki czemu możliwe jest odróżnienie człowieka od winorośli, nawet wśród innych roślin. Drugi mechanizm korzysta z tzw. modułów geofencingowych, które sprawdzają, czy robot przez cały czas przebywa w obszarze wyznaczonym przez użytkownika.

Opracowanie tych systemów wymagało kilku lat pracy w porozumieniu z zespołami inżynierskimi i specjalistami ds. bezpieczeństwa, takimi jak Dintec i Bureau Véritas, którzy umożliwili sprostanie tym wyzwaniom od strony technicznej i zagwarantowali niezawodność obsługi robotów Naïo.

Franck Jung, dyrektor inżynierii systemowej w Naïo Technologies, przedstawia najnowsze wyniki:

Każdego dnia staramy się eliminować zagrożenia związane z użytkowaniem naszych maszyn. Jednym z głównych zagrożeń jest opuszczanie obszaru roboczego. Problem ten już wiosną przyszłego roku zostanie wyeliminowany dzięki usłudze geofencingu. Jest to dedykowany system bezpieczeństwa, który dzięki stale aktualizowanym danym lokalizacyjnym będzie na bieżąco weryfikował, czy robot znajduje się w dozwolonym obszarze roboczym.

W przypadku Teda, robota obsługującego winnice, nadal istnieje ryzyko najechania na człowieka znajdującego się w rzędach winorośli. Obecnie finalizujemy proces integracji innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego na czujnikach mechanicznych. Wyniki prób wykonanych wśród winorośli z użyciem tego bardzo prostego i solidnego urządzenia, na które złożyliśmy wniosek patentowy, okazały się bardzo zadowalające. Dzięki niemu już od wiosny 2022 roku będziemy mogli dostarczyć pierwsze w 100% autonomiczne Tedy, które nie wymagają nadzoru ze strony człowieka!”

Roboty połączone w sieć jako gwarancja jakości i pewności wykonania zadania

Aby zapewnić bezpieczeństwo człowieka, roboty wyszły poza minimalne wymagania prawne. Oprócz możliwości pozostawienia robota pracującego samodzielnie na polu należy zapewnić klientom efektywność wykonywanej przez niego pracy. Możliwość przekazania robotowi zadania bez martwienia się o skutek jego wykonania to ogromne wyzwanie dla rolników. Aby sprostać temu wyzwaniu, Naïo rozwija dodatkowo usługi połączone, które pozwalają na ciągłą gwarancję bezpieczeństwa upraw i jakości pracy wykonywanej przez oferowane roboty.

Clément Fraisier-Vannier, dyrektor ds. inżynierii oprogramowania i specjalista ds. doświadczeń użytkowników, przedstawia podstawowe zasady usług połączonych:

Głównym zadaniem robotów jest wykonywanie prac wysokiej jakości w sposób całkowicie autonomiczny. Dlatego od zeszłego roku są one połączone za pomocą sieci 4G, aby móc przesyłać dane bezpośrednio z pola. Pozwala to nadzorować w czasie rzeczywistym pracę jednej lub kilku maszyn i śledzić historię prac wykonywanych na polach. Uzyskane dane (zebrane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych) pozwalają nam również rozwijać sztuczną inteligencję dbającą o jakość wykonywanej pracy. Przyszłe wersje oprogramowania umożliwią robotom ciągłe dostosowywanie i doskonalenie swojej pracy. Jak widać, roboty stają się coraz bardziej autonomiczne i inteligentne, umożliwiając rolnikowi sprawdzenie jakości i/lub postępu wykonanej pracy. W ten sposób zwiększa się jednocześnie zaufanie pomiędzy człowiekiem a maszyną i zyskujemy pewność, że praca zostanie wykonana w sposób prawidłowy.

Wraz z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań firma Naïo Technologies zamierza utrzymać status lidera i nadal dbać o swoich klientów poprzez stałe wnoszenie większej wartości dodanej.

Oficjalnym przedstawicielem firmy Naïo Technologies jest firma Agrihandler.

 

Źródło: Agrihandler