Rozsiewacz Amazone ZA-M 1001 Special Profis

 

Podczas rozsiewu, system ważenia za pomocą komory wagowej określa różne właściwości stosowanego nawozu i czyni to z bardzo wysoką dokładnością pomiarów. Automatycznie porównuje rzeczywiście rozsianą dawkę nawozu z dawką ustawioną przez użytkownika. Odchylenia wynikające z przepływu nawozu na skutek na przykład różnej ziarnistości są natychmiast rozpoznawane, powodując automatyczną zmianę nastaw elektrycznie sterowanej zasuwy dozującej. Automatyczne ustawienie dawki rozsiewu daje ogromny komfort pracy. Nie ma potrzeby wykonywania prób kręconych, ponieważ jest to regulowane przez terminal obsługowy AMATRON+ w połączeniu z komputerem roboczym, elektronicznie i automatycznie śledzącym proces działania. Użytkownik po prostu wprowadza wielkość żądanej dawki i może natychmiast rozpocząć rozsiew nawozu. Osiąga znaczą oszczędność czasu. AMATRON+ reguluje wielkość dawki w zależności od prędkości jazdy. Do zmiany dawki lub jej dowolnego dopasowania podczas pracy, wystarczy naciśnięcie przycisku.

Stabilna konstrukcja oparta o ramę ze zintegrowaną techniką ważenia zaprojektowana jest dla maksymalnie 2.100 kg masy użytkowej. Przy zbiornikach o pojemności 1.000 litrów można zastosować nadstawki S 500. Dzięki nim, pojemność zbiornika rozsiewacza zwiększa się do 1.500 litrów.

Rama wagi zintegrowana bezpośrednio na rozsiewaczu dba o to, aby odstęp punktu ciężkości od ciągnika nie był zwiększany. Rozsiewacz skonstruowano tak, że zbiornik, rama i mechanizm rozsiewu tworzą całość. Zaletą rozwiązania jest to, że podczas pracy na zboczach komora wagi podlega w bardzo małym stopniu wpływom kształtu terenu.

Nowy rozsiewacz nawozów ZA-M Special Profis pozwala pracować z precyzją dającą oszczędności do 5% nawozu.

 

źródło: Amazone