przyczepy-Pronar

Rynek przyczep rolniczych rozkwitł w maju

W maju zarejestrowano 479 przyczep rolniczych. Popyt na te pojazdy wzrósł o 22% w stosunku do kwietnia. Rynek odnotował także 12-procentową poprawę w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Maj przyniósł znaczny wzrost rynku przyczep rolniczych. Utrzymanie się takiej tendencji w czerwcu pozwoliłoby na poprawę wyniku z pierwszego półrocza ubiegłego roku. Pozytywnym sygnałem jest także zróżnicowanie potrzeb gospodarzy, którzy przygotowując się do sezonu, wybierali pojazdy o rozmaitej ładowności – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Liderzy ze wzrostami

Znów najczęściej wybierano konstrukcje marki Pronar. Producent z Narwi odnotował w maju rejestrację 213 przyczep, a więc o 30% więcej niż w kwietniu. Taki wynik przełożył się także na 4% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Na drugiej pozycji uplasowała się firma Metal-Fach, z wynikiem 56 pojazdów. Popyt na przyczepy tego producenta zwiększył się o 10% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Był również o 37% wyższy niż w maju ubiegłego roku. Czołówkę zamknął Wielton. Zarejestrowano 47 przyczep z oferty tej firmy, czyli o 42% więcej niż miesiąc wcześniej. Taki wolumen oznaczał również 62% wzrostu w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Ilu rolników, tyle wymagań

Największą popularność utrzymały pojazdy z przedziału 10–13 t. W maju wydano tablice do 148 takich przyczep. To o 25% więcej niż w kwietniu. Popyt na wspomniane konstrukcje wzrósł także o 6% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Druga lokata przypadła ładowności 13–17 t. Rejestracja 76 takich pojazdów przełożyła się na 31% wzrostu zarówno w odniesieniu do kwietnia, jak i maja ubiegłego roku. Na trzecim miejscu uplasował się przedział 5–6 t. Wydano tablice do 67 przyczep o tym tonażu. Zapotrzebowanie na takie przyczepy wzrosło o 29% zarówno w stosunku do wcześniejszego miesiąca, jak i zeszłorocznego maja.

Zmienne rozłożenie popytu

Czołówka regionów wyglądała identycznie jak przed rokiem. Przewagę zbudowała Wielkopolska, na terenie której dokonano 72 rejestracji. Zapotrzebowanie na przyczepy wzrosło tam o 80% w stosunku do kwietnia oraz 26% w odniesieniu do maja ubiegłego roku. Na drugiej pozycji uplasowała się Lubelszczyzna, z wynikiem 54 pojazdów. W przypadku tego województwa majowy popyt okazał się o 4% niższy od kwietniowego. Sprzedaż zmalała także o 2% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Podium zamknęło Mazowsze i Podlasie. W każdym z tych regionów wydano tablice do 47 przyczep. Dla województwa mazowieckiego oznaczało to 12% wzrostu w porównaniu z kwietniem oraz 2% w stosunku do zeszłorocznego maja. Poprawę w ujęciu miesięcznym odnotowało także województwo podlaskie. W jego przypadku majowe potrzeby okazały się o 38% wyższe od kwietniowych. Zmalały jednak o 8% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Marka

Liczba przyczep rolniczych w maju

Udział rynkowy %

Zmiana proc. w stosunku do 2018 r. [Maj19-Maj18]

PRONAR

213

44,47%

3,90%

METAL-FACH

56

11,69%

36,59%

WIELTON

47

9,81%

62,07%

METALTECH

29

6,05%

-34,09%

ZASŁAW

24

5,01%

14,29%

MEPROZET

21

4,38%

162,50%

PPHU WODZINSKI

18

3,76%

63,64%

CYNKOMET

9

1,88%

-35,71%

POMOT

8

1,67%

-11,11%

GOMAR

7

1,46%

16,67%

POZOSTAŁE

47

9,81%

23,68%

 

479

100,00%

12,44%

Marka

Liczba przyczep rolniczych od początku roku

Udział rynkowy %

Zmiana proc. w stosunku do 2018 r. [narastająco od początku r.]

PRONAR

772

41,82%

-15,07%

METAL-FACH

236

12,78%

5,36%

WIELTON

149

8,07%

30,70%

ZASŁAW

110

5,96%

39,24%

METALTECH

109

5,90%

-33,94%

PPHU WODZINSKI

66

3,58%

94,12%

MEPROZET

63

3,41%

65,79%

CYNKOMET

63

3,41%

21,15%

POMOT

33

1,79%

10,00%

GOMAR

29

1,57%

16,00%

POZOSTAŁE

216

11,70%

-0,92%

 

1846

100,00%

-2,22%

źródło: Martin&Jacob