DO 30% WYDAJNOŚCI POLOWEJ WIĘCEJ!

sulky kronos 3 Siewnik pneumatyczny Sulky KRONOS – premiera na SIMA 2013Siewnik składa się hydraulicznie do szerokości transportowej 3,0m. Siewniki pneumatyczne KRONOS zostały przygotowane do prędkości roboczej 12-15 km/h. Siewniki posiadają:
– 5 rzędów zębów o dużym prześwicie,
– pojemność zbiornika na ziarno 1.700 litrów, można swobodnie załadować 2 worki typu big-bag z pszenicą, aby uzyskać dużą niezależność,
– składanie ramy jest hydrauliczne, przez co zmniejsza się czas potrzebny do złożenia ramy między poszczególnymi polami.

SEKCJE WYSIEWAJĄCE Z DUŻYM PRZEŚWITEM

sulky kronos 4 Siewnik pneumatyczny Sulky KRONOS – premiera na SIMA 2013Siewnik KRONOS jest przygotowany do pracy w różnych warunkach polowych, rozmieszczenie zębów roboczych sekcji wysiewających daje wiele zalet:
– klasyczny rozstaw między rzędami co 15 cm,
– na tej samej ramie nośnej aż 75 cm wolnej przestrzeni między zębami,
– odległość między 5 rzędami zębów wynosi 30 cm, dzięki temu przepływ materiału i przedostawanie się resztek roślinnych są ułatwione.

SZYBKIE I RÓWNE WSCHODY

Sekcje wysiewające z zębami w siewniku KRONOS oferują maksymalną uniwersalność siewu w różnych sytuacjach:
– możliwy jest siew uproszczony na powierzchniach z odpowiednio przygotowaną warstwą mulczową,
– możliwy jest siew po orce, na wyrównanej powierzchni za pomocą wału,
– możliwy jest siew na zakamienionym polu,
– możliwy jest siew na wysuszonej warstwie siewnej gleby, gdyż możliwe jest wykorzystanie oponowego wału ugniatającego Farmflex® na całej szerokości roboczej siewnika.

W każdym przypadku, pół-sprężyste zęby (o rozmiarze 45 x 12 mm) mogą pracować na polu, gdzie występują przeszkody. W połączeniu z tylnym zgarniaczem rozkruszają glebę. Energiczny docisk tylnego wału wpływa na uzyskanie szybkich wschodów.

sulky kronos 2 Siewnik pneumatyczny Sulky KRONOS – premiera na SIMA 2013

WSZYSTKO DLA PRECYZYJNEGO ZACHOWANIA GŁĘBOKOŚCI SIEWU

Jakiekolwiek będzie wypełnienie zbiornika na ziarno, wał ugniatający Farmflex® na całej szerokości roboczej siewnika Kronos rozmieszcza obciążenie na całej szerokości i zapewnia kontrolę głębokości siewu. Dostępne w wyposażeniu standardowym* 2 regulowane koła siewnika zostały umieszczone z przodu, na bocznych ramionach ramy składanej, aby lepiej kopiować nierównomierności ukształtowania pola. W przypadku rzędów znajdujących się w linii kół ciągnika, specjalne podkładki (opcja) umożliwiają zwiększenie agresywności pracy zębów sekcji wysiewających (efekt spulchniacza śladów kół).

*Standardowo w siewnikach 6,00 m / opcjonalnie w 4,80 i 5,60 m.

ADS INSIDE – GŁOWICA ROZDZIELAJĄCA PNEUMATYCZNIE ZIARNO

Budowa wykorzystująca aktywną turbulencję: Długa i pierścieniowa kolumna zasilająca gwarantuje doskonałą i równomierną mieszankę powietrza i ziarna; unikalna budowa części wewnętrznej głowicy, żadnych stref odbijania, umożliwia płynny i szybki przepływ ziarna. Rezultat : wyjątkowa precyzja podziału ziarna, gwarantowana w każdych warunkach pracy, nawet na zboczach i pochyłym terenie.

KONSOLA Sulky PILOT

Konsola Sulky PILOT współpracuje elektrycznym napędem dozownika. Konsola zapewnia następujące funkcje:

– Ustawianie dawki wysiewu na hektar.
– Zmiana dawki w czasie pracy (+/- co 10%),
– Wyznaczanie ścieżek technologicznych.
– Włączanie/wyłączanie wysiewu połową szerokości pracy siewnika (w takim przypadku automatycznie zmniejszana jest o połowę również dawka wysiewu),
– Odczyty: powierzchni obsiewu (3 liczniki ha), prędkości jazdy, prędkości obrotowej silnika elektrycznego, ścieżki przejazdowej, prędkości obrotowej turbiny.
– Przeprowadzanie „próby kręconej” dawki,
– Funkcja „pre-start” – uruchomienie dozownika ziarna na 6 sekund przed rozpoczęciem siewu,
– Funkcja wstępnego załadunku ziarnem przydatna na uwrociach i klinach pola,
– Alarm zbyt wysokiej lub zbyt niskiej prędkości obrotowej turbiny.

źródło: Sulky