Spada zainteresowanie nowymi przyczepami rolniczymi

Spada zainteresowanie nowymi przyczepami rolniczymi

W marcu odnotowano rejestrację 372 przyczep rolniczych. To o 38% więcej niż w lutym. Wynik był jednak o 15% niższy od tego z marca 2018 roku. W pierwszym kwartale 2019 roku zarejestrowano w sumie 973 pojazdy, czyli o 6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Rok 2019 nie rozpoczął się najlepiej dla rynku przyczep rolniczych. Zarówno marcowy, jak i kwartalny wolumen okazał się niższy od ubiegłorocznego. Pozytywny sygnał może stanowić jednak wzrost konkurencyjności wśród producentów – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Zmalał udział lidera

Najwięcej rejestracji odnotowała marka Pronar. Właścicieli znalazły 143 przyczepy z jej oferty. To o 24% więcej niż w lutym, ale o 38% mniej niż w marcu ubiegłego roku. Na drugiej pozycji uplasował się Metal-Fach, z liczbą 52 pojazdów. Taki wynik oznacza 62% wzrostu w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zarejestrowano jednak o jedną przyczepę tego producenta mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Ostatni szczebel podium przypadł marce Wielton. Wydano tablice do 34 pojazdów z jej oferty, a więc o 143% więcej niż w lutym. Producent poprawił także o 26% wynik z marca ubiegłego roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwartalny wolumen, okaże się, że w czołówce znalazły się te same marki.

Królowały duże tonaże

Największym zainteresowaniem nadal cieszyły się przyczepy o ładowności 10–13 t. W marcu zarejestrowano ich 121, czyli o 42% więcej niż w lutym. Wspomniany tonaż odnotował jednak 8% spadku w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Drugie pod względem popularności były pojazdy z przedziału 13–17 t. Właścicieli znalazło 60 takich przyczep. To o 82% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3% mniej niż w marcu ubiegłego roku. Podium zamknęła ładowność 8–9 t, reprezentowana przez 42 pojazdy. Popyt na przyczepy o tym tonażu wzrósł o 17% w stosunku do lutego. Zarejestrowano ich jednak o 12% mniej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Po podsumowaniu wyników z pierwszych trzech miesięcy 2019 roku okazało się, że najczęściej wybierano pojazdy o ładowności 10–13 t, 13–17 t oraz 5–6 t. Zarejestrowano ich odpowiednio 304, 128 i 112.

Regiony

Przyczepy rolnicze najczęściej rejestrowali mieszkańcy Wielkopolski. W marcu wydano tam tablice do 55 pojazdów, czyli o 72% więcej niż w lutym. Sprzedaż we wspomnianym regionie zmalała jednak o 10% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na drugiej pozycji uplasowała się Lubelszczyzna, z liczbą 49 przyczep. Zapotrzebowanie wzrosło tam o 32% w porównaniu z lutym. Taki wynik przełożył się jednak na 14% spadku w stosunku do marca 2018 roku. Trzecie miejsce w klasyfikacji przypadło Mazowszu. Zarejestrowano tam 47 przyczep. Lokalne potrzeby wzrosły zatem o 17% w ujęciu miesięcznym i o 21% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Łącznie w pierwszym kwartale najwięcej przyczep zarejestrowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim. Właścicieli znalazło tam odpowiednio 142, 126 i 118 nowych pojazdów.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Sprzedaż nowych przyczep rolniczych – marzec 2019

Marka Liczba przyczep rolniczych w marcu Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2018 r. [Mar19-Mar18]
PRONAR 143 38,44% -37,55%
METAL-FACH 52 13,98% -1,89%
WIELTON 34 9,14% 25,93%
METALTECH 25 6,72% -34,21%
ZASŁAW 21 5,65% 50,00%
CYNKOMET 18 4,84% 38,46%
PPHU WODZINSKI 12 3,23% 200,00%
GOMAR 9 2,42% 125,00%
MEPROZET 9 2,42% 50,00%
POMOT 8 2,15% 33,33%
POZOSTAŁE 41 11,02% -6,82%
372 100,00% -15,07%

Sprzedaż nowych przyczep rolniczych narastająco styczeń – marzec 2019

Marka Liczba przyczep rolniczych od początku roku Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2018 r. [narastająco od początku r.]
PRONAR 395 40,60% -19,39%
METAL-FACH 129 13,26% -1,53%
WIELTON 69 7,09% 6,15%
ZASŁAW 60 6,17% 42,86%
METALTECH 55 5,65% -39,56%
CYNKOMET 42 4,32% 50,00%
PPHU WODZINSKI 39 4,01% 129,41%
MEPROZET 33 3,39% 94,12%
POMOT 18 1,85% 38,46%
MARPOL 17 1,75% -5,56%
POZOSTAŁE 116 11,92% -4,13%
973 100,00% -5,81%

źródło: Martin&Jacob