Spotkanie członków PIGMiUR w Transportowym Dozorze Technicznym

Organ nadzoru rynku w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych to nowa jednostka powstała w Transportowym Dozorem Technicznym. Spotkanie zorganizowane wspólnie przez PIGMiUR i TDT miało na celu poinformowanie firmy członkowskie o zadaniach i celach nowo powstałego organu.

By przybliżyć podstawy prawne działania organu nadzoru rynku w dniu 17 października 2023 r., w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego, we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, odbyło się spotkanie, na którym uczestnicy dowiedzieli się, że organ nadzoru rynku wykonuje swoje działania, aby zapewnić:

  • skuteczny nadzór rynku na swoim terytorium w odniesieniu do produktów udostępnianych online i offline oraz podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu,
  • podjęcie przez podmioty gospodarcze odpowiednich i proporcjonalnych działań naprawczych w stosunku do zgodności z tym prawodawstwem oraz niniejszym rozporządzeniem,
  • podjęcie odpowiednich i proporcjonalnych środków, jeżeli podmiot gospodarczy nie podejmie działań naprawczych.

Spotkanie miało charakter wprowadzający w zagadnienia nadzoru rynku, ponieważ od dnia 31 maja 2023 r., na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023, poz. 919) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzoru rynku w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.

Po zakończeniu spotkania Dyrektor Transportowy Dozór Techniczny oraz przedstawiciele Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych podziękowali członkom Izby, jak i wszystkim uczestnikom spotkania oraz zadeklarowali chęć kontynuowania wspólnych działań w przyszłości.

Inicjatywa ta jest doskonałym przykładem współpracy między organem nadzorem rynku a przedstawicielami producentów, importerów oraz dystrybutorów w stosunku do organu nadzoru rynku, a przystępny sposób przekazywania informacji pozwolił uczestnikom zrozumieć jak nowe przepisy należy stosować w praktyce.

 

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych