Systemy AccuGuide i HMC ułatwiają pracę ciągnikami Case IH

Dzięki stale udoskonalanym systemom, właściciele maszyn Case IH mogą liczyć na szereg funkcjonalności, które usprawniają pracę w gospodarstwie i maksymalizują wykorzystanie potencjału rolnictwa precyzyjnego. Teraz marka przedstawia system prowadzenia ciągnika poprzez sterowanie jego hydrauliką AccuGuide jako niezawodnego partnera w codziennej pracy. 

AccuGuide czyli hydrauliczny system sterowania ciągnikiem

To nowoczesny system zapewniający optymalne poruszanie się po polu. Z funkcją AccuTurn umożliwia automatyczne zawracanie ciągnika na końcu pola, gwarantując maksymalną wygodę użytkowania maszyny. Dzięki niej operator ma możliwość zawrócić ciągnik w dowolnym miejscu, w którym się znajduje, a także wytoczyć linię przesuniętą o określoną odległość od granicy i zawracać za każdym razem od tej linii. Wszystko odbywa się bez względu na sygnał korekcyjny i dokładność prowadzenia ciągnika po wyznaczonych ścieżkach na polu. Wystarczy, że naciśnie przycisk na podłokietniku lub dotknie odpowiednią funkcję na ekranie monitora AFS 700 PRO.  System automatycznego uwrocia działa z powodzeniem również na bezpłatnym sygnale korekcyjnym EGNOS i może być wykorzystany przy większości zabiegów polowych. Sterowanie maszyną o zaawansowanej technologii stało się proste jak nigdy dotąd. ​​

HMC, czyli zarządzanie pracą narzędzia na uwrociu

Dla osiągnięcia jeszcze lepszych efektów, możemy połączyć automatyczne uwrocie AccuTurn z fabrycznie instalowaną funkcją ciągnika HMC (Headland Management Controll). HMC zapisuje sekwencje zawierające wszystkie czynności, jakie wykonuje ciągnik podczas swojej pracy. Dzięki temu można je potem powtórzyć przy kolejnych uwrociach jako zautomatyzowana całość, bądź uruchamiając jedną czynność po drugiej, naciskając każdorazowo przycisk. W ten sposób zestaw pracuje w sposób zbliżony do autonomicznego, przejmując część obowiązków operatora. Funkcję HMC można odblokować również do poziomu zaawansowanego (HMC II), dzięki czemu istnieje możliwość edytowania wcześniej edytowanych sekwencji oraz dodawania nowych bez konieczności uruchamiania silnika.  AccuTurn plus HMC równa się komfort i najwyższa wydajność pracy w polu. ​

System skrojony na miarę dzisiejszych możliwości

Dzięki oferowanemu przez markę Case IH systemowi sterowania, zautomatyzujesz część swojej pracy w gospodarstwie przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności przejazdów. Ograniczając przemieszczanie się maszyny po polu, ograniczysz równocześnie poziom niszczenia struktury gleby, osiągając długofalowe korzyści. Można inwestować w nawozy, ale warto inwestować w technologie. ​

​​​

Przetestuj AccuTurn i HMC II bez dodatkowych kosztów!

Dla naszych klientów, którzy użytkują system prowadzenia AccuGuide z monitorem AFS 700 PRO, marka Case IH przygotowała specjalną ofertę. Przed zakupem umożliwiamy kilkudniowe przetestowanie funkcji AccuTurn i HMC II na własnych ciągnikach i polach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.​

 

źródło: Case IH