Systemy agrotroniczne w praktyce – szkolenie dla młodzieży szkolnej w woj. warmińsko-mazurskim

W dniach 5-6 października 2021 roku w Jabłonkach Starych w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się szkolenie uczniów średnich szkół rolniczych zatytułowane: Agrotronika i informatyzacja w mechanizacji rolnictwa – wyzwania w diagnostyce, serwisie i naprawie nowoczesnych urządzeń rolniczych – szansa na sukces w zawodzie przyszłości.

W trakcie szkolenia, 50 uczniów i 5 nauczycieli miało okazję aktywnie uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych. Organizatorami szkolenia była Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Szkolenie prowadziła grupa doświadczonych wykładowców szkół wyższych:

Dr hab. inż. Adam Ekielski, prof. SGGW, dr hab. Łukasz Sobiech – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr inż. Mirosław Czechlowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, mgr inż. Agnieszka Klimek – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Przygotowane i prowadzone w czasie zajęć kursowych problemy, były zagadnieniami związanymi z ostatnimi osiągnięciami i wiedzą w danym obszarze wiedzy. Proces szkolenia był nastawiony na umiejętność rozwiązania praktycznego zadań. Składał się z bloków 3 godzinnych, w którym 45 minut stanowił krótki wykład przedstawiający omawiane zagadnienie, a pozostałe 2 godziny lekcyjne poświęcone były praktycznemu sprawdzeniu umiejętności uczestników kursu. Ogromną zaletą prowadzonego systemu szkoleniowego był podział uczestników na niewielkie 5-8 osobowe grupy, w których praktycznie każda osoba musiała brać aktywny udział w rozwiązaniu przedstawionego przez nich problemu.

W trakcie szkolenia zostały przedstawione i przećwiczone elementy trzech problemów jakie związane są z współczesnym rolnictwem:

Systemy agrotroniczne: Sekwencyjne sterowanie układami hydraulicznymi w rolnictwie (Adam Ekielski, Agnieszka Klimek)

Diagnostyka komputerowa pojazdów i maszyn (Mirosław Czechlowski),

Aplikacje, systemy wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu roślin uprawnych oraz chwastów (Łukasz Sobiech).

W przypadku pierwszego tematu, jednym z realizowanych zagadnień było fizyczne złożenie i wyregulowanie obwodu hydraulicznego, w którym znajdował się sterowany elektrycznie zawór proporcjonalny. Ocena na podstawie wskazań przepływomierza wielkości przecieków w hydraulicznym elemencie wykonawczym. Zawór proporcjonalny stanowi coraz częściej spotykane rozwiązanie sterowania układami hydraulicznymi za pomocą zespołu manipulatorów i pokręteł elektrycznych umieszczanych w pobliżu stanowiska operatora pojazdu rolniczego.

Ogromną aktywnością i dociekliwością wykazali się uczestnicy szkolenia w czasie zajęć związanych z wykrywaniem i usuwaniem sztucznie wprowadzonych usterek w trzech ciągnikach John Deere.

Rozpoznanie chwastów i rozróżnienie ich od roślin uprawnych staje się kluczowym aspektem w nowoczesnym rolnictwie w dobie ograniczenia stosowania wielu substancji czynnych. Temu poświęcony był trzeci temat zorganizowanego szkolenia. Powszechne w stosowaniu staną się pielniki z analizą obrazu oraz punktowa aplikacja herbicydów. Wykonanie ćwiczeń praktycznych prowadzonych samodzielnie przez uczestników kursu w zespołach miało na celu zrozumienie i zapoznanie się z mechanizmem działania analizy obrazu. Każdy zespół zrealizował 3 zadania polegające na: 1. Rozpoznaniu i prawidłowej weryfikacji chwastów znajdujących się na obiektach pomiarowych (korzystając z aplikacji mobilnej). 2.Rozpoznaniu i prawidłowej weryfikacji roślin uprawnych znajdujących się na obiektach pomiarowych (korzystając z aplikacji mobilnej). 3. Rozpoznanie i prawidłowa weryfikacja oraz propozycja zwalczania agrofagów znajdujących się na obiektach pomiarowych z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji.

Należy sądzić, że wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów podczas szkolenia nie tylko poszerzą ich wiedzę, ale będą również inspiracją do własnych dociekać i rozwijania pasji zgłębiania wiedzy o współczesnych rozwiązaniach wykorzystujących systemy agrotroniczne.

Było to pierwsze tego typu szkolenie współorganizowane przez Polską Izbę Gospodarzą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Zadowolenie uczestników kursu przekonuje o konieczności organizowania podobnych spotkań w innych regionach kraju. Praktyczna wiedza i dostęp do nowoczesnych maszyn i technologii są kluczem w dzisiejszym procesie nauczania.

Organizatorzy szczególnie dziękują Wojskowej Akademii Technicznej za wypożyczenie sprzętu dydaktycznego i wsparcie merytoryczne podczas szkolenia, a także firmie John Deere, która użyczyła 3 ciągniki, sprzęt diagnostyczny oraz 3 pracowników, którzy przez dwa dni wspierali prowadzących w przeprowadzaniu praktycznych ćwiczeń.

 

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych