transport maszyn rolniczych

Transport maszyn rolniczych

Żniwa to okres ciężkiej pracy każdego rolnika. Dawne maszyny rolnicze wymagały użycia siły ludzkich mięśni lub zwierząt. Rozwój technologii pozwolił wykorzystywać maszyny napędzane olejem silnikowym. Do tej pory część rolników woli wykorzystywać stare maszyny, które z biegiem lat coraz częściej ulegają usterkom. Niestety rozmiary i ciężar maszyny nie pozwalają na jej holowanie. Do tego konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych sprzętów.

Każda maszyna budowlana, rolnicza, samochód lub kosiarka może ulec uszkodzeniu i przestać działać. Mniejsze usterki, szczególnie w małych urządzeniach można usunąć samodzielnie. Jednak przy maszynach budowlanych lub rolniczych powstałe awarie powinien usunąć specjalista, który dokładnie wie jak usunąć usterkę. Należy zatem zadbać o bezpieczny transport uszkodzonych maszyn rolniczych w przypadku awarii.

Maszyna a narzędzie rolnicze- czym się różnią

Maszyna rolnicza podczas swojej pracy wykorzystuje ruchy elementów maszyny. Napędzane są one bezpośrednio lub za pomocą pracy całej maszyny. Do maszyn rolniczych zaliczana jest grupa narzędzi rolniczych. Wśród narzędzi wyróżnia się:

  • narzędzia konne i ciągnikowe: pług, kultywator, brona,
  • narzędzia ręczne: kosa, motyka, sierp, graca, łopata, cep.

Rodzaje maszyn rolniczych

Maszyny rolnicze różnią się w sposobie ich użytkowania. Każda z nich wykorzystywana jest do innego rodzaju prac rolniczych. Wśród nich wyróżnia się:

  • opryskiwacze;
  • siewniki;
  • pielniki;
  • ciągniki;
  • kombajny.

Maszyny rolnicze wykorzystuje się w trakcie prac na polu np. podczas żniw. Za pomocą odpowiednio dobranych urządzeń wszystkie roboty przebiegają sprawnie i dokładnie. Dodatkowo pozwalają one na zebranie większej ilości plonów niż podczas ręcznego zbierania i zwiększenie zysków z upraw.

Kosiarka

Kosiarka wykorzystywana jest głównie do koszenia traw i roślin zielonych. Może być ona ciągnięta przez traktor lub być pojazdem samojezdnym. Wyposażona może być w spulchniacze i zgniatacze pokosu. Wśród kosiarek wyróżnia się kosiarki rotacyjne i dyskowe.

Prasa

Prasę wykorzystuje się do zbierania zielonki z wałów, siana i słomy. Zbiera i wiąże materiał w wiązki lub bele. Może być ona zaczepiona lub zawieszona do ciągnika lub kombajnu. Wśród pras wyróżnia się zwijające w kostkę lub w bele.

Wertykulator

Wertykulator używany jest do napowietrzania oraz oczyszczania gleby. Wśród nich można wyróżnić wertykulatory ręczne, spalinowe, elektryczne i akumulatorowe. Najczęściej wykorzystywane są do prac związanych z obrobieniem dużej powierzchni ziemi.

Opryskiwacz

Opryskiwacz wykorzystywany jest do opryskiwania roślin. Opryski mogą służyć ochronie roślin oraz nawożeniu roślin uprawnych, drzew i krzewów. Zbudowane są one ze zbiornika na ciecz, pompy, jednego lub całego zestawu rozpylaczy.

Glebogryzarka

Glebogryzarkę używa się do uprawy roli. Jej głównym zadaniem jest wyrównanie i spulchnianie gleby. Używana jest także do wertykulacji oraz mieszania torfu, kompostu i nawozów z ziemią. Wykorzystywana jest także podczas prac przy odchwaszczaniu oraz przycinania brzegów trawnika. Wśród glebogryzarek wyróżnia się ogrodnicze, polowe i specjalne.

Przyczepa rolnicza

Przyczepa rolnicza to maszyna używana do przewożenia ładunków z pola. Wśród przyczep najczęściej wykorzystuje się te z dużą ładownością. Znacząco wpływa to na szybkość wykonywanych prac związanych z transportem. Przyczepy nie posiadają własnego napędu i są doczepiane do ciągnika rolniczego.

Kombajn

Kombajn to maszyna rolnicza wykorzystywana do zbierania uprawianych roślin. Za pomocą kombajnu można wykonywać pracę wielu maszyn rolniczych jednocześnie. Używany jest do siewu, sadzenia roślin i zbierania kamieni znajdujących się na powierzchni lub w głębi gleby. Jeśli kombajn zostanie wyposażony w dodatkowe urządzenia może także służyć jako maszyna do zbioru słonecznika, kukurydzy, rzepaku oraz roślin motylkowych.

Ciągnik rolniczy

Ciągniki rolnicze wykorzystywane są podczas prac rolniczych. Ciągnik może poruszać się po polu, jednak do jeżdżenia po drogach publicznych musi zostać dopuszczony zgodnie z przepisami. Wykorzystywany jest do przewożenia maszyn, które nie posiadają własnego napędu. Najczęściej do ciągnika doczepiana jest przyczepa rolnicza.

Snopowiązałka

Snopowiązałka używana jest do koszenia trawy i zboża. Można ją dołączyć do ciągnika rolniczego, który zapewnia jej napęd. Służy ona do układania i wiązania skoszonych zbóż.

Rozsiewacz nawozów

Rozsiewacz nawozów używany jest podczas rozsiewania nawozów sztucznych. Jego zadaniem jest nawożenie zbóż i roślin okopowych. Wśród rozsiewaczy wyróżnia się przyczepiane do ciągnika lub zawieszane do innych maszyn rolniczych. Wyróżnia się rozsiewacze tarczowe, wahadłowe i pneumatyczne w zależności od sposobu umieszczenia nawozu w rozsiewaczu.

Maszyny rolnicze używane są głównie podczas żniw. Należy dokładnie zadbać o sprzęt wszystkich urządzeń. Jednak mimo to każda z nich może ulec awarii w najmniej spodziewanym momencie.

Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą Fast-Trans zajmująca się kompleksową pomocą drogową, holowaniem samochodów, maszyn rolniczych, motocykli oraz lakiernictwem, blacharstwem i mechaniką pojazdową.