UNIA EUROPA XL 3024 – test kompensacji dawki na zakrętach

W dniach 26 i 27 marca odbyły się testy kompensacji dawki na zakrętach. Opryskiwacz UNIA EUROPA XL 3024 został wyposażony w system UNIA DynaJET poprawiający jakość nanoszenia ŚOR na rośliny w różnych prędkościach jazdy, przy zachowaniu stałej dawki, ciśnienia i spektrum kropli.

Przy jeździe po łuku, prędkość krańców belki różni się między sobą. Po zewnętrznej stronie belka przyspiesza, a przez to łan nie zostaje dobrze pokryty przez oprysk. Od wewnętrznej strony pola belka zwalnia, a łan w tym miejscu zostaje opryskany większą dawką środka. Kompensacja dawki umożliwia wyrównanie zadanej dawki na łukowatych polach i zakrętach. Prędkość belki mierzona jest za pomocą żyroskopu zamontowanego w jej centralnej części. Test polegał na sprawdzeniu wyrównania dawki oprysku w trzech różnych przejazdach, po trzech różnych łukach pola. Ciśnienie oprysku było ustawione na około 2 bary. Prędkość jazdy oscylowała w granicach 7,4 km/h. Prędkość przejazdu była tak dopasowana aby poziom otwarcia rozpylacza oscylował w granicach 60%.

 

Przejazdy:

– 1 przejazd – promień – 24 m

– 2 przejazd – promień – 60m

– 3 przejazd – promień – 90m

 

Aby zachować jak największą powtarzalność przejazdów, w ciągniku został zmontowany układ jazdy równoległej firmy TeeJet z nakładką na kierownicę i wyświetlaczem MATRIX PRO 840GS. Cały system i funkcje opryskiwacza były obsługiwane przez sterownik TOUCH 800 firmy Müller Elektronik. Belka opryskiwacza miała szerokość 24 m. Do badania została podzielona na 8 części, z których zostały wytypowane rozpylacze i na nich zamontowane woreczki pomiarowe. Każdy z woreczków miał pojemność 1,5 l. Patrząc od lewej strony belki woreczki zostały zamontowane na rozpylaczach nr. 1, 8, 16, 24, 25, 33 , 41 i 48.

Wnioski:

Im mniejsza wartość promienia tym większe różnice w prędkości belki na zakrętach, a przez to większe różnice w wypełnieniu woreczków. Przy promieniu 24 m skrajne  różnice wynosiły ponad 0,5 l. Jest to spowodowane różną prędkością belki, którą komputer musiał nadrobić dawką pokrywającą zapotrzebowanie oprysku na danym obszarze pola.

Im większa wartość promienia tym belka płynniej porusza się nad łanem. Prędkości belki są praktycznie identyczne dla obydwu wartości, a przez to różnice wworeczkach były minimalne.

 

 

Źródło: UNIA