UNIA Group – Europa musi się dobrze prowadzić

 

 

 

Pierwszym wdrożeniem UTS-u jest opryskiwacz EUROPA II w pełni prowadzony i regulowany za pomocą uniwersalnego terminala, wyposażony w funkcje:

– regulacji dawki oprysku i sterowania armaturą,
– sterowania i kontroli układu hydraulicznego,
– automatycznego prowadzenia maszyny po śladach ciągnika – TRAIL-Control
– równoległego prowadzenia maszyny z wykorzystaniem odbiornika D-GPS – TRACK-Leader II
– automatycznego sterowania belką polową – DISTANCE-Control
– automatycznego sterowania sekcjami roboczymi – SECTION-Control

Po standaryzacji połączeń mechanicznych i hydraulicznych w postaci WOM i TUZ, przyszedł czas na elektronikę, którą współczesne maszyny rolnicze coraz bardziej są naszpikowane. Pełne wykorzystanie możliwości montowanej w maszynach elektroniki nie jest obecnie możliwe bez sprawnej komunikacji i wymiany danych między współpracującymi ze sobą maszynami. Koniecznością stało się opracowanie standardu dla takich połączeń, który umożliwiłby ponadto agregowanie maszyn różnych producentów. W tym celu opracowano międzynarodowy standard ISO 11783 dla elektronicznej komunikacji maszyn rolniczych i nazwano go ISOBUS. W tworzeniu tej normy i jej wdrażaniu uczestniczą najwięksi producenci sprzętu rolniczego oraz skupiające ich krajowe i międzynarodowe organizacje, certyfikujące powstające maszyny i stosowane w nich urządzenia elektroniczne pod kątem zgodności z normą ISO 11783 i standardem ISOBUS.

Pierwszy etap realizacji projektu ISOBUS polegał na opracowaniu montowanego w kabinie ciągnika uniwersalnego terminala elektronicznego, który współpracowałby ze wszystkimi maszynami towarzyszącymi (np. opryskiwaczem, rozsiewaczem nawozów, siewnikiem, wozem asenizacyjnym). Jednym z pierwszych terminali, który uzyskał oficjalną certyfikację, jest BASIC Terminal firmy Mueller Elektronik. Na tym właśnie rozwiązaniu bazuje pierwszy w Polsce terminal pracujący w standardzie ISOBUS – UNIA TERMINAL SYSTEM wprowadzony do maszyn produkowanych w fabrykach UNIA Group.

joysick UNIA Group   Europa musi się dobrze prowadzićDocelowo znajdzie on zastosowanie do sterowania wieloma maszynami produkowanymi przez fabryki UNII, takimi jak: opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, siewniki, prasy zwijające, prasoowijarki i inne. W pierwszym etapie opracowano i wdrożono projekt wyposażenia w terminal największych produkowanych przez UNIĘ Group opryskiwaczy serii EUROPA II. Te doskonale znane i sprawdzone maszyny dopiero teraz mogą w pełni wykorzystać zamontowaną w nich elektronikę. Za pomocą montowanego w kabinie terminala i wygodnego programowalnego joysticka operator uzyskuje możliwość sterowania wieloma funkcjami ciągnika, którym kieruje i maszyny, którą ciągnie.

SECTION-Control

Najistotniejszą funkcją, którą możemy sterować za pomocą UTS-u wydaje się być tzw. SECTION-Control, czyli możliwość automatycznego zamykania i otwierania sekcji roboczych nad obszarem już opryskanym i nieopryskanym.

Do pracy tego systemu konieczna jest antena GPS i oprogramowanie pozwalające zlokalizować opryskiwacz na polu. W UNIA TERMINAL SYSTEM opcja ta nosi nazwę TRACK-Leader II.

TRACK-Leader II to system równoległego prowadzenia maszyny. Pracuje z wykorzystaniem bezlicencyjnego systemu europejskiej nawigacji satelitarnej EGNOS i umożliwia precyzyjne, równoległe prowadzenie opryskiwacza (w przyszłości także rozsiewacza, siewnika, prasy) również w warunkach ograniczonej widoczności, na podstawie wcześniej zdefiniowanej linii. Urządzenie składa się z anteny i odbiornika D-GPS oraz dużego wyświetlacza LED montowanego na masce ciągnika. Przed rozpoczęciem pracy należy jedynie wprowadzić dane dotyczące szerokości roboczej maszyny. Możliwe są 3 tryby pracy:
– jazda w linii prostej – należy zdefiniować linię odniesienia poprzez określenie 2 punków referencyjnych (A–B), pozostałe przejazdy odbywać się będą równolegle do wyznaczonej prostej;
– jazda po krzywej – urządzenie zapamiętuje kształt krzywej pierwszego przejazdu;
– zapamiętanie dowolnej pozycji maszyny na polu, na przykład przy przerwaniu przejazdu roboczego z powodu braku cieczy użytkowej w opryskiwaczu czy też nawozu w rozsiewaczu – urządzenie zapamiętuje współrzędne miejsca, w którym przerwano pracę, by precyzyjnie naprowadzić operatora do tego punktu po napełnieniu zbiornika opryskiwacza lub rozsiewacza.

System posiada ponadto zintegrowane funkcje:

– Wyświetlanie mapy aplikacji z przepracowaną powierzchnią (kolor zielony) i powierzchnią pozostałą

– Nastawa szerokości roboczej i szerokości ścieżek przejazdowych

– Przesuwanie ścieżek przejazdowych we wszystkich trybach nawigacji

– Pomiar powierzchni pola, odcinków przejazdowych, prędkości roboczej

– Tryb wyświetlania 2D lub 3D oraz perspektywa „z lotu ptaka“

– Płynny zoom oraz automatyczna zmiana zoomu na krańcach pola lub przeszkodach

– Możliwość zapisu procesu nawigacji w każdym momencie i jej kontynuacja

– Prowadzenie na zakrętach

– Wprowadzanie przeszkód z pozycją GPS na mapie

– Ostrzeganie przed zapisanymi przeszkodami

inną niezwykle przydatną funkcją realizowaną za pomocą UTS-a jest funkcja

TRIAL-Control

Pozwala ona na prowadzenie opryskiwacza z dyszlem przegubowym dokładnie po śladach poprzedzającego go ciągnika. Komputer w sposób automatyczny kieruje dyszlem uzyskując efekt nakładania się śladów. Poprzez sensor żyroskopowy zamontowany na ciągniku oraz czujnik potencjometryczny zamontowany na przegubie maszyny, w sposób ciągły, mierzone jest aktualne położenie zestawu ciągnik – maszyna. Na podstawie tych informacji, procesor oblicza niezbędną reakcję hydrauliki w celu zapewnienia dokładnego kopiowania kół ciągnika. Sensor poziomowania dostarcza informacji o ukształtowaniu terenu, dzięki czemu, możliwe jest automatyczne niwelowanie zsuwania maszyny przy pracy np. na skłonach.

DISTANCE-Control

Ta funkcja pozwala na automatyczne zachowanie ustawionego odstępu i pochylenia belki od uprawy i przydatna jest szczególnie na polach o zmiennym  ukształtowaniu terenu. Zastosowanie sensorów ultradźwiękowych do pomiaru odległości, pozwala na odciążenie uwagi operatora, automatyczne opuszczanie i podnoszenie belki na uwrociach oraz automatyczną korektę pochylenia belki.

Nie są to bynajmniej wszystkie funkcje i możliwości realizowane za pomocą UTS-u.

Już po nich widać jednak, że zdecydowanie wchodzimy w erę rolnictwa precyzyjnego i że na tym polu UNIA Group jest zdecydowanym liderem wśród krajowych producentów maszyn rolniczych. Jest pewne, że najbliższe miesiące i lata przyniosą w informatyzacji i „uprecyzyjnieniu” rolnictwa prawdziwą rewolucję. UNIA Group chce odegrać w niej rolę lidera. A wracając do pionierskiej EUROPY trzeba dodać, że mimo całego skomplikowania zastosowanych w niej rozwiązań jej prowadzenie stało się nie tylko precyzyjne, ale i bardzo proste. Tak wyposażona EUROPA musi się dobrze prowadzić…

 

 

Unia Group (mp, aw)