Unia Sp. z o.o., Vantage Polska i Sat Agro podpisały umowę o współpracy

Unia Sp. z o.o. to krajowy producent oferujący bogatą gamę maszyn począwszy od uprawy aż do zbioru. W ofercie produktowej tego producenta dostępne są maszyny z elektronicznym sterowaniem pracującym również w standardzie ISOBUS. Jak się okazuje maszyny te można integrować z systemami Rolnictwa Precyzyjnego i innymi cyfrowymi rozwiązaniami. W tym celu spółka Unia nawiązała współpracę z firmami Vantage Polska i Trimble. Ta ostatnia jest jednym ze światowych liderów we wdrażaniu technologii GPS w różnych branżach w tym rolnictwie. Vantage Polska to firma, która oferuje usługi z zakresu precyzyjnego rolnictwa (w tym próby glebowe) oraz zajmuje się dystrybucją i montażem sprzętu GPS marki Trimble na różnego rodzaju maszynach.

Jak pokazała praktyka sprzęt marki Trimble może pracować także na maszynach Unii Sp. z o.o., szczególnie tych, które są wyposażone w magistralę ISOBUS. Specjaliści z Trimble i Vantage Polska oprócz systemów jazdy równoległej jakże przydatnych podczas siewu, sadzenia, nawożenia czy oprysku (w przypadku innych zabiegów systemy te są również przydatne) w maszynach Unii montują także rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie technologii zmiennego dawkowania nawozów mineralnych, nasion oraz pestycydów. Technologia znana pod nazwą Variable Rate Aplication (VRA) wykorzystuje powstałe w wyniku różnego rodzaju analiz mapy aplikacyjne, które wgrywane są do pamięci terminali sterujących rozsiewaczami, siewnikami jak i opryskiwaczami. Dzięki rozwiązaniom Trimble maszyny marki Unia mogą dozować zmienne dawki nawozów, pestycydów oraz nasion dopasowane do potrzeb roślin. Źródłem informacji na potrzeby map aplikacyjnych są mapy plonów powstałe w wyniku analizy danych z kombajnów zbożowych i sieczkarni, próby glebowe (analiza zasobności gleby w składniki pokarmowe) oraz skanowanie elektromagnetyczne gleby. Takie usługi wraz z stworzeniem map aplikacyjnych oferuje firma Vantage Polska.

FOT1 Unia Sp. z o.o., Vantage Polska i Sat Agro podpisały umowę o współpracy

Dzięki współpracy Vantage Polska i SatAgro Unia oferuje maszyny z pakietem Rolnictwa Precyzyjnego.

 

Innym źródłem danych z którego mogą korzystać użytkownicy maszyn Unii są odpowiednio obrobione zdjęcia satelitarne. Taką usługę oferuje serwis SatAgro w którym zdjęcia zrobione przez satelity są wykorzystywane do wyznaczania wskaźników wegetacji roślin i obliczania ilości biomasy. Tego typu pomiary pozwalają na identyfikowanie i wskazywanie stref produkcyjnych pola jak również są wykorzystywane na potrzeby zmiennego nawożenia roślin. Współpracę z serwisem SatAgro rozpoczęła firma Vantage Polska a do kooperantów dołączyła Unia. Dzięki temu nabywcy maszyn Unii wyposażonych w zestawy Trimble mogą korzystać także z badań satelitarnych przeprowadzanych przez serwis SatAgro.

FOT2 Unia Sp. z o.o., Vantage Polska i Sat Agro podpisały umowę o współpracy

Oficjalne podpisanie dokumentu o współpracy miało w miejsce w Łebie w dniu 10 września 2021 r.

 

W celu zacieśnienia współpracy Unia, Vantage Polska i SatAgro postanowiły podpisać oficjalny dokument. Wydarzenie miało miejsce w dniu 10 września 2021 r. w Łebie, gdzie zaproszono dziennikarzy prasy branżowej. Podpisanie dokumentu poprzedziły referaty przedstawicieli firm Unia, Trimble, Vantage Polska i SatAgro podczas których zaprezentowano sylwetkę firm, portfolio dostępnych rozwiązań i nowości produktowe. Na drugi dzień dziennikarze prasy branżowej uczestniczyli w pokazach polowych maszyn Unii w miejscowości Gostkowo k. Łeby.

FOT4 Unia Sp. z o.o., Vantage Polska i Sat Agro podpisały umowę o współpracy

Jedną z grup maszyn Unii wyposażonych w zestawy do precyzyjnego rolnictwa marki Trimble są opryskiwacze.

 

dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW w Warszawie