Są nim objęte wszystkie produkowane modele. Jest to pierwszy w Polsce program finansowania fabrycznego na okres do 10 lat. Oferta obejmuje leasing i pożyczkę. Wpłata własna już od 0%. Obowiązuje uproszczona procedura przyznawania pożyczki. Wstępną decyzję o zdolności kredytowej rolnik otrzyma w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wymaganych dokumentów. Proste formalności bez potrzeby sporządzania biznesplanu. Finansowanie fabryczne Ursusa nie wymaga poręczycieli ani zastawu na hipotece. Zabezpieczeniem jest tylko kupowany ciągnik. System spłat jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Raty mogą być miesięczne, kwartalne, półroczne, uwzględniające sezonowość prowadzonej działalności i „balonowe” skorelowanie z dopłatami PROW. Gwarantowana jest bezpłatna pomoc doradcy instytucji finansowej, obsługującej finansowanie, przy załatwianiu wszelkich formalności. Finansowanie fabryczne rolnik załatwia u autoryzowanego dealera firmy URSUS, tam też znajdują się wszystkie informacje na temat formalności z tym związanych.

 

ursus finansowanie fabryczne 2010 URSUS   Finansowanie fabryczne

informacja: Ursus Sp.z o.o.