Väderstad wprowadza program E-services dostępny na tabletach

 

 

Kontrola pracy siewnika Tempo

Użytkownicy siewników Tempo zyskują wyjątkową możliwość sterowania pracą maszyny za pomocą urządzenia bezprzewodowego. Wykorzystuje się do tego prosty w obsłudze program do iPada, który jest bardzo ergonomiczny i łatwy w obsłudze. Tablet zostaje zespolony poprzez bezpieczne połączenie bezprzewodowe z siewnikiem Tempo. Podczas pracy w polu system nie wymaga aktywnego połączenia z internetem, działa „offline”.

System kontroli obejmuje następujące funkcje:

  • zarządzanie siewem, w tym dozowaniem materiału siewnego, nawozu i mikrogranulatu,
  • konfigurację siewnika,
  • odłączanie pojedynczych sekcji (wysiewających nasiona oraz dozujących nawóz i mikrogranulat),
  • wytyczanie ścieżek technologicznych,
  • zapisywanie danych i wydarzeń.

vaderstad esystem 1 Väderstad wprowadza program E services dostępny na tabletach

System współpracuje z ciągnikami wyposażonymi w ISOBUS oraz bez niego.

Gdy ciągnik jest wyposażony w ISOBUS służący do wymiany danych z maszyną, można ten system wykorzystywać do sterowania pracą siewnika. Bramka komunikacyjna, czyli „czarna skrzynka” siewnika Tempo, przekazuje konieczne dane, które zostają wyświetlone na urządzeniach przewidzianych w systemie zastosowanym przez firmę Väderstad. Jeżeli ciągnik nie ma systemu ISOBUS, operator może sterować pracą siewnika za pomocą iPada połączonego bezprzewodowo z bramką komunikacyjną. Urządzenie to zapisuje informacje dostarczane przez system GPS, ilości materiału siewnego, sygnały ostrzegawcze oraz inne dane dotyczące przebiegu siewu.

Tablet można umieścić w specjalnie w tym celu zaprojektowanym uchwycie z kilkoma klawiszami funkcyjnymi umożliwiającymi obsługę zasadniczych funkcji siewnika.

Obecnie system Väderstad E-services można wykorzystywać do sterowania pracą sześcio- i ośmiorzędowych siewników Tempo. Pod koniec 2014 roku wprowadzony zostanie system do obsługi innych maszyn. Przewidziano możliwość zastosowania go do współpracy ze starszym sprzętem.

Zamawianie części zamiennych za pomocą systemu Väderstad E-Parts

Do systemu stosowanego do sterowania pracą siewnika dodano program umożliwiający zamawianie części drogą internetową, czyli wirtualny sklep Väderstad E-Parts. Części są doskonale rozpoznawalne w programie, gdyż wprowadzono do niego ich zdjęcia 3D, a zamówienie można złożyć z kabiny ciągnika. Rolnik bez trudu odnajduje potrzebną część, po czym zamówienie trafia do wybranego przez niego sprzedawcy.

vaderstad esystem 2 Väderstad wprowadza program E services dostępny na tabletach

W sklepie internetowym zawsze znajdują się wyłącznie właściwe części. Użytkownik znajdzie w tym programie także instrukcje obsługi maszyn produkowanych przez Väderstad. Wdrażany najpierw w Niemczech program jest przeznaczony dla użytkowników ośmiorzędowych siewników Tempo.  System później pojawi się w innych krajach, obejmie również inne maszyny produkcji firmy Väderstad.

źródło: Väderstad