Valtra – Oprogramowanie to dusza ciągnika

Na przykładzie ciągników Valtra możemy zaobserwować jak rola oprogramowania rośnie z każdym rokiem w produkcji tych maszyn. Już obecnie nie da się zliczyć wszystkich linijek kodu oprogramowania działającego w ciągniku. Dziś jeden zawór hydrauliczny dostarczany przez wykonawcę zewnętrznego korzysta z kodu o objętości odpowiadającej całości oprogramowania zawartego w pierwszym modelu ciągnika HiTech. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu mamy możliwość modyfikacji funkcji ciągnika już podczas eksploatacji.

Tworzenie oprogramowania, tak samo jak wszystkie inne prace projektowe związane z ciągnikiem, koncentruje się na kliencie.

„Liczba potrzeb jest nieograniczona, dlatego zadaniem pracowników zarządzania produkcją jest ustalanie priorytetów. Priorytety następnie wykorzystuje się podczas zakładania projektów mających na celu tworzenie oprogramowania, z podziałem potrzeb na mniejsze części techniczne, aby umożliwić podział pracy. Faza tworzenia oprogramowania obejmuje okres sześciu tygodni podzielony na dwa etapy, gdzie po pierwszym odbywa się faza testów działania, a po upływie sześciu tygodni przeprowadzamy walidację. Zadaniem zespołu testującego podczas walidacji jest kontrola czy nowe oprogramowanie spełnia wymagania określone przez użytkownika. Lista projektów skraca się, jednak wciąż dochodzą nowe”, mówi Pekka Huuskonen, kierownik działu oprogramowania.

Nowe oprogramowanie dostarczamy do zakładu produkcyjnego i do zespołów serwisowych, które ładują je do odpowiednich ciągników za pomocą narzędzia Electronic Diagnostic Tool (EDT). Serwisanci Valtry na całym świecie korzystają z programu EDT do pobierania i ładowania najnowszych wersji oprogramowania do ciągników w ramach czynności serwisowych. Przy okazji, to jedna z zalet korzystania z autoryzowanego serwisu Valtry.

Język C, QT lub UML

Tradycyjne programowanie odbywało się bezpośrednio w języku C. Kolejnym krokiem było przepisanie kodu na język QT zrozumiały dla interfejsu użytkownika. Obejmuje to prace związane ze środowiskiem użytkownika (UX) i graficzny interfejs użytkownika (GUI). Obecnie bardzo dużą część kodu tworzy się poprzez modelowanie, do którego wykorzystuje się Zunifikowany Język Modelowania (UML) lub Simulink.

„Sposób sterowania sprzęgłem wielotarczowym albo wentylatorem silnika trudno jest opisać matematycznie, nie mówiąc już o zrobieniu tego za pomocą kodu programistycznego. Łatwiej jest pokazać sterowanie poprzez symulację sposobu działania, a następnie skorzystanie z programu do modelowania, który utworzy odpowiedni kod. Końcowa wersja oprogramowania to zwykle połączenie kodu napisanego przez programistę i kodu z programu modelującego”, wyjaśnia Pekka.

W porównaniu z komputerami lub samochodami osobowymi, wymagania stawiane oprogramowaniu ciągników są dużo większe, ponieważ warunki ich pracy są bardzo zróżnicowane.

„Funkcję ASR, czyli system kontroli poślizgu łatwo zaprogramować – jeśli opona ślizga się za mocno, system ASR ma ograniczyć dostępną moc silnika. Jednak opracowanie tego systemu, określenie limitów mocy i inne prace powiązane z systemem wymagały pracy podobnej do pisania doktoratu”, mówi Aleksi Vesala, ekspert w zakresie algorytmów dla przekładni zautomatyzowanych.

Dodatkowo, system ASR jest dobrym przykładem wykorzystania oprogramowania do dodawania nowych funkcji do już zbudowanych ciągników. System ASR można dodać wykonując aktualizację oprogramowania, o ile ciągnik T4 jest wyposażony w odpowiedni czujnik. Z całą pewnością, liczba funkcji, które będzie można dodawać w ten sposób będzie się zwiększać w przyszłości.

Źródło: Valtra