Wozy paszowe Jeantil – premiera na AGRO SHOW 2013

Wozy paszowe JEANTIL możemy podzielić w zależności od szerokości zbiornika na dwie grupy. Pierwsza to wozy ze zbiornikiem 2,2 m, których pojemność wynosi od 8 do 20 m3. Drugą grupę stanowią maszyny o szerokości zbiornika 2,4 m i pojemności od 9 do 41 m3. Dzięki różnej szerokości zbiornika oraz dużym zakresie pojemności każdy klient może dobrać wóz paszowy dostosowany nie tylko do wielkości stada ale także do gabarytów budynku inwentarskiego. Częstym ograniczeniem bowiem jest szerokość i wysokość wjazdu.

Rama nośna wykonana jest z prostokątnych profili zamkniętych i typu „C”, dzięki czemu resztki paszy i brudu nie zostają na maszynie co może być przyczyną korozji. Tak wykonany szkielet jest bardzo sztywny i odporny na różnego rodzaju naprężenia a jednocześnie stanowi pewne podparcie zbiornika.

jeantil mw 1 Wozy paszowe Jeantil   premiera na AGRO SHOW 2013

Zbiornik główny, w którym mieszamy paszę, wykonany jest z blachy bardzo odpornej na wycieranie. Zbiornik od góry standardowo zakończony jest stożkiem, który ograniczona wysypywanie paszy włóknistej podczas mieszania, a jednocześnie powoduje zawracanie rozdrobnionego materiału do środka mieszalnika.

Wozy paszowe JEANTIL mogą posiadać 1,2 lub 3 pionowe ślimaki w zależności od ich pojemności, dzięki którym dobrze sobie radzą z rozdrabnianiem całych bel lub kostek. Pasza wynoszona ślimakiem do góry swobodnie opada po ściankach zbiornika i przez to jest mniej narażona na nadmierne rozdrobnienie. Charakterystyczna (stopniowana, nie gładka, skokowa) budowa ślimaka, sprawia że pasza jest intensywnie mieszana. Skok ślimaka wynosi 500mm i jest dostosowany do wszystkich rodzajów paszy. Każdy ślimak wyposażony jest w 7 noży z regulowanym kątem natarcia, hartowanych węglikiem wolframu. W dolnej części znajdują się dwa noże wygarniające, ustawione naprzeciw siebie, które płynnie wygarniają pasze ze zbiornika. Dzięki zastosowaniu różnych przekładni, możliwe są do osiągnięcia obroty ślimaka od 18 do 43 obr/min. Najczęściej jednak stosowana jest przekładnia dwubiegowa, która pozwala na obroty ślimaka 18/33 obr/min. Wolniejsza prędkość ogranicza zapotrzebowanie mocy o około 30% w porównaniu do maszyny standardowo wyposażonej w obroty ślimaka 33/min. Napęd z ciągnika do ślimaka przekazywany jest przez przekładnię kątową typu przemysłowego, zatopioną w kąpieli olejowej, dzięki czemu charakteryzuje się ona wytrzymałością i niezawodnością.

jeantil mw14 Wozy paszowe Jeantil   premiera na AGRO SHOW 2013

Najprostsze wozy paszowe sterowane są bezpośrednio z hydrauliki ciągnika ale dostępne jest też sterowanie elektrohydrauliczne za pomocą panelu, który zwiększa komfort obsługi oraz zmniejsza zapotrzebowanie wyjść hydraulicznych w ciągniku.

Aby precyzyjnie zbilansować dawkę pokarmową potrzebna jest waga, która może być programowalna. Waga, z dużym czytelnym wyświetlaczem, umieszczona jest z przodu wozu na specjalnym uchwycie, który umożliwia regulację jej położenia. Sygnał do wagi przesyłany jest z trzech, czterech lub sześciu czujników ważących w zależności od modelu i wielkości wozu.

jeantil mw20 Wozy paszowe Jeantil   premiera na AGRO SHOW 2013

Najprostszą metodą zadawania paszy jest zastosowanie w zbiorniku bezpośredniego otworu wysypowego, przez który pasza wyrzucana jest dzięki obrotom ślimaka. Okna wyrzutowe mogą znajdować się z przodu po prawej stronie lub z tyłu po lewej. W opcji można doposażyć wóz w drugi wysyp albo przenośnik poprzeczny co ułatwia jego dopasowanie do warunków technicznych panujących w oborze. Należy także wspomnieć, że mieszalniki mogą być wyposażone w podajnik taśmowy, który rozdziela paszę na prawą lub lewą stronę.

Żywienie krów w systemie TMR (Total Mixed Rate – totalnie wymieszana dawka) jest coraz bardziej popularne wśród polskich rolników. Aby jednak wszystkie pasze objętościowe, treściwe i mineralne były wymieszane ze sobą jednolicie i miały odpowiednią strukturę potrzebujemy do tego wozu paszowego, który często jest podstawą działania wielu gospodarstw. Wozy paszowe JEANTIL to na pewno dobry wybór, który zapewni szybkie, precyzyjne i efektywne karmienie zwierząt oraz obniży pracochłonność produkcji.

źródło: JEANTIL