Wydajna przyczepa technologiczna Bizon

Wydajność pracy kombajnów podczas żniw może być zwiększona przez wyeliminowanie ich postojów  związanych z wyładunkiem ziarna. Przyczepa „BIZON” jest  nieniszczącym naturalnej  struktury gleby ogniwem łączącym pracujące kombajny ze znajdującymi się na brzegu pola pojazdami odbierającymi ziarno (samochody  ciężarowe, przyczepy, kontenery) co pozwala na  nieprzerwany zbiór nawet podczas rozładunku  zboża z kombajnu. Dzięki temu rozwiązaniu wydajności pracy związanej ze zmianami może być zwiększona nawet o 20%. Przy dobrej organizacji jedna przyczepa technologiczna typu „BIZON” jest w stanie obsłużyć do 3 kombajnów.

Przyczepy te mogą być wykorzystywane również do przeładunku materiału siewnego czy nawozu do rozsiewaczy i siewników. Dzięki dużej pojemności przyczepy , mogą one pomieścić wiele kombajnowych zbiorników zbożowych.

Wyładunek ziarna z przyczepy technologicznej następuje poprzez układ przenośników ślimakowych. W dwóch umieszczonych korytach podłogowych biegnących przez całą długość skrzyni ładunkowej znajdują się dwa ślimaki, których zadaniem jest transport materiału do głębokiej łozy zasypowej znajdującej się w przedniej części zbiornika. Z łozy zasypowej ziarno odbierane jest przez  3-ci ślimak transportujący ziarno bezpośrednio do przenośnika ukośnego.

Bardzo nisko w dnie skrzyni znajdują się hydraulicznie otwierane 3 otwory wysypowe pozwalające na opróżnianie przyczepy „ do ostatniego ziarna”. Ma to szczególne znaczenie przy zmianie w przyczepie rodzaju siewnego.

Asymetryczna budowa nadstawek umożliwia sprawne przeładowanie eliminując niebezpieczeństwo wysypywania ziarna poza przyczepę. Wmontowane z przodu przyczepy okienka pozwalają na kontrolę zasypu ziarna.

źródło: Unia Group