nowe przyczepy rolnicze

Wzrost na rynku nowych przyczep rolniczych

W marcu zarejestrowano 438 przyczep rolniczych. To wynik o 67% wyższy od lutowego. Sprzedaż wzrosła również o 24% w ujęciu rocznym. W pierwszym kwartale zarejestrowano w sumie 1033 przyczep, czyli o 285 sztuk więcej niż analogicznym okresie ubiegłego roku – informuje agencja Martin & Jacob monitorująca rynek rolniczy.

Poprawa sprzedaży ciągników idzie w parze ze wzrostem zainteresowania zakupami maszyn towarzyszących, takich jak przyczepy rolnicze. Rolnicy coraz chętniej wybierają przyczepy o wyższych ładownościach, co sugeruje, że w tym roku oczekują wysokich zbiorów – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Pronar miażdży konkurencję

Ponad połowa przyczep zakupionych w marcu pochodziła z oferty firmy Pronar. Producent z Narwi, dzięki rejestracji 229 pojazdów, objął 52% rynku. W ujęciu miesięcznym zwiększył sprzedaż o 112%. Przekłada się to również na 49% wzrostu w stosunku do marca 2017 roku. Na drugim miejscu uplasował się Metal-Fach, z liczbą 53 rejestracji. Producent poprawił lutowy wynik o 77%. Odnotował jednak 10% spadku w ujęciu rocznym. Czołówkę zamyka Metaltech, który zakończył marzec rejestracją 38 przyczep. Firma odnotowała 36% wzrostu w ujęciu miesięcznym. Był to wynik o 27% lepszy od tego z marca ubiegłego roku.

Spodziewane wysokie zbiory

To kolejny miesiąc, gdy największą popularnością cieszą się przyczepy o ładowności w zakresie 10–13 t. Sprzedaż takich pojazdów wyniosła w marcu 130 sztuk i była o 53% wyższa niż w lutym. Przekłada się to również na 19% wzrostu w ujęciu rocznym. Drugą najpopularniejszą ładownością był przedział 13–17 t. W marcu odnotowano rejestrację 61 egzemplarzy z tej kategorii. To wartość o 69% wyższa od lutowej i o 33% wyższa od ubiegłorocznej. Trzeci pod względem popularności okazał się przedział 8–9 t. Zarejestrowano 48 przyczep o tej ładowności, czyli o 66% więcej niż przed miesiącem. Przedział odnotował jednak 2% spadku w ujęciu rocznym – w marcu ubiegłego roku odnotowano rejestrację 1 sztuki więcej.

Lubelszczyzna z największym wzrostem

W marcu w przyczepy rolnicze najchętniej inwestowali mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Dokonano tam 61 rejestracji – o 103% więcej niż w poprzednim miesiącu. Wzrost w porównaniu z marcem 2017 roku wynosił 5%. Na drugiej pozycji znalazło się województwo lubelskie, z liczbą 57 rejestracji. Sprzedaż w tym regionie wzrosła o 128% w ujęciu miesięcznym i o 30% w ujęciu rocznym. Trzecie miejsce w klasyfikacji zajęło województwo podlaskie. Na jego terenie pojawiło się 51 nowych przyczep, co przekłada się na 55% wzrostu w stosunku do lutego. W marcu ubiegłego roku zarejestrowano tam o 24% mniej tych pojazdów.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Sprzedaż nowych przyczep rolniczych marzec 2018

Marka Liczba przyczep rolniczych w marcu Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2017 r. [Mar18-Mar17]
PRONAR 229 52,28% 48,70%
METAL-FACH 53 12,10% -10,17%
METALTECH 38 8,68% 26,67%
WIELTON 27 6,16% 42,11%
ZASŁAW 14 3,20% 0,00%
URSUS 9 2,05% -35,71%
CYNKOMET 13 2,97% 116,67%
MARPOL 8 1,83% -42,86%
PPHU WODZINSKI 4 0,91% -42,86%
MEPROZET 6 1,37% -40,00%
POZOSTAŁE 37 8,45% 37,04%
438 100,00% 23,73%

Sprzedaż nowych przyczep rolniczych narastająco styczeń – marzec 2018

Marka Liczba przyczep rolniczych od początku roku Udział rynkowy % Zmiana proc. w stosunku do 2017 r. [narastająco od początku r.]
PRONAR 490 47,43% 50,31%
METAL-FACH 131 12,68% -0,76%
METALTECH 91 8,81% 62,50%
WIELTON 65 6,29% 71,05%
ZASŁAW 42 4,07% 44,83%
URSUS 29 2,81% 3,57%
CYNKOMET 28 2,71% 86,67%
MARPOL 18 1,74% -10,00%
PPHU WODZINSKI 17 1,65% 41,67%
MEPROZET 17 1,65% -10,53%
POZOSTAŁE 105 10,16% 43,84%
1033 100,00% 38,10%

źródło: Martin&Jacob