Blisko 50 maszyn w akcji

Pokazy maszyn w pracy odbywają się podczas zbioru trawy przeznaczonej na zakiszanie. Na 15 ha zaprezentowane zostaną kosiarki oraz maszyny newralgiczne w każdej technologii zbioru zielonek, czyli prasy, owijarki do bel, praso – owijarki, przyczepy zbierające i sieczkarnie polowe. Na polu pokazowym będzie można zobaczyć w pracy niekiedy nawet po kilkanaście maszyn z danej grupy asortymentowej. Jest to wyjątkowa okazja do porównania różnych technologii oraz zastosowanych rozwiązań technicznych i ich wpływu na jakość pracy.

Pomiar gęstości objętościowej bel

Ciekawym elementem wystawy będzie pomiar gęstości objętościowej bel przygotowanych przez prasy i praso-owijarki biorące udział w pokazach. Pomiary z obu dni zostaną zaprezentowane w postaci tabel z podziałem pras na zmienno- i stałokomorowe  oraz z uwzględnieniem zastosowania podczas zbioru zespołu tnącego i wilgotności zebranego materiału. Nad przebiegiem badania będzie czuwał zespół badawczy z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Arena opryskiwaczy

Na specjalnej arenie odbędzie się pokaz opryskiwaczy polowych czołowych producentów europejskich. Zaprezentowane zostanie szeroka gama produktów skierowanych  zarówno do rolników o małym areale upraw (opryskiwacze podwieszane), średnim (opryskiwacze zaczepiane) oraz dużym (opryskiwacze samojezdne). Pokaz opatrzony będzie fachowym komentarzem.

john deere r952i 1 Zielone Agro Show już wkrótce

Poletka pokazowe

Po raz drugi już w Kąkolewie rolnikom zostaną przedstawione nowe odmiany i technologie na poletkach pokazowych. Firmy nasienne zaprezentują  odmiany roślin ozimych i jarych, natomiast – nawozowe i chemiczne – przedstawią najnowsze osiągnięcia w dziedzinie stosowania nawozów oraz środków ochronnych roślin. Można  będzie porównać, między innymi, nowoczesne odmiany odporne na niesprzyjające warunki pogodowe oraz nowe odmiany odporne na rozpowszechnione patogeny. Nie zabraknie również fachowych porad ekspertów w zakresie uprawy i nawożenia.

Prezentacja bydła, pokaz poskramiania oraz wypasu zwierząt

Od kilku lat rolnicy przybywający do Kąkolewa mają okazję obejrzeć stałą ekspozycję bydła mięsnego oraz pokaz poskramiania zwierząt z wykorzystaniem ogrodzeń elektrycznych. Pokazy, które przypominają „dziki zachód”, są niezwykle efektowne i widowiskowe. Zainteresowani hodowcy mogą na żywo zobaczyć sprzęt, który jest pomocny w hodowli bydła.

Kąkolewo czeka

ZIELONE AGRO SHOW – POLSKIE ZBOŻA ma charakter kompleksowy, z której mogą skorzystać hodowcy oraz wszyscy specjaliści z branży.  Wystawa jest czynna w godzinach 9:00 do 17:00. Tradycyjnie wstęp, parkingi oraz katalog są bezpłatne. Ponadto, organizatorzy dofinansowują przyjazdy zorganizowane rolników. Każda grupa zgłoszona przez ośrodki doradztwa rolniczego, gminę, sołectwo, mleczarnię oraz szkołę rolniczą otrzyma dofinansowanie zgodnie z zasadami przyznawania dopłaty zamieszczonymi na www.agroshow.pl.

źródło: PIGMIUR