Zmiany w sieci dealerskiej Fendt, Valtra

Z dniem 30 września 2023 AGCO Sp. z o.o. oraz firmy Przedsiębiorstwo Romanowski i Agroma Sp. z o.o. będące Autoryzowanymi Partnerami Handlowymi marek Fendt, Valtra podjęły decyzję o zakończeniu współpracy.

Do końca września 2023 r. obie firmy pozostaną pełnoprawnymi Partnerami Handlowi AGCO, zachowując wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów dystrybucyjnych. Równolegle na dotychczasowym obszarze działania wspomnianych firm, działalność rozpoczynają Dealerzy Agrotechnik, Chempest i Agravis Technik Polska.

Firma Agrotechnik – Autoryzowany Partner Handlowy marek Fendt, Valtra rozszerzy teren działania o obszar centralnej części województwa warmińsko – mazurskiego. Obecnie powyższe terytorium obsługiwane jest przez Przedsiębiorstwo Romanowski.

Teren obsługiwany przez firmę Agroma Gorzów zostanie podzielony pomiędzy Partnerów Handlowych: firmę Agravis Technik Polska Sp. z o.o. oraz firmę Chempest S.A. Dealerzy obejmą nowe terytorium działania na obszarach województw: firma Agravis Technik Polska Sp. z o.o. zwiększy swoje terytorium o województwo lubuskie oraz województwo dolnośląskie, z wyłączeniem terenów przypisanych do Dealera Chempest (tj. południowo-wschodnia część powiatów Dolnego Śląska).

Zmiany w sieci dealerskiej Fendt, Valtra w Polsce pozwolą lepiej reagować na potrzeby klienta i umożliwią silniejsze wsparcie regionów sprzedażowych dla przedstawionych wyżej województw. Każdy z wymienionych Partnerów Handlowych AGCO planuje dodatkowe inwestycje na nowych terenach działania. Firma Agrotechnik w kolejnym roku rozpocznie inwestycję związaną z budową nowego oddziału w Mrągowie a Agravis Technik Polska przewiduje otwarcie nowego oddziału w powiecie gorzowskim lub jego okolicach. Dealer Chempest również zamierza rozwijać swoją firmę, zainwestuje w nowy oddział na dodatkowym terytorium.

 

źródło: AGCO / Fendt / Valtra