Obok sterowania oraz nadzoru maszyny, Amatron 3 oferuje możliwość obsługi jednym terminalem trzech kolejnych, opcjonalnych funkcji. Należy do nich automatyczne przełączanie maszyn na nawrotach oraz obsługa włączania poszczególnych sekcji szerokości, GPS-Switch dla rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy polowych oraz siewników. Drugą z nich jest optyczne wspomaganie jazdy równoległej GPS-Track, umożliwiające w każdym momencie optymalne wykorzystanie szerokości roboczej maszyn przed wschodami lub na użytkach zielonych i zapobiegające pokrywaniu się sąsiednich przejazdów. Trzecią funkcją jest GPS-Maps, nowe narzędzie do posługiwania się kartami aplikacji bezpośrednio na polu. Czy będzie to zwykłe przełączanie między funkcjami maszyny czy dopasowanie obsługi do własnych wymagań – Amatron 3 posiada ogromne spektrum możliwości. Mimo, że Amatron 3 oferuje wyraźnie większy zakres usług, niż Amatron+, w dalszym ciągu zachowuje prostotę obsługi  z równoczesnym utrzymaniem korzystnej ceny terminala.

amazone amatron3 Amatron 3   precyzyjne rolnictwo dla każdego

źródło: Amazone