Amazone

Amazone wynki 2017

W roku gospodarczym 2017 grupa przedsiębiorstw Amazone odnotowała dalszy wzrost. Tym samym skonsolidowany obrót łączny, z wyłączeniem obrotów handlowych, wzrósł do poziomu 457 mln euro. Jest to nowa rekordowa wartość w historii przedsiębiorstwa. W porównaniu z rokiem ubiegłym (406 mln euro) stanowi to wzrost obrotów o 12,6%.Czytaj więcej…

Do bezpiecznej i skutecznej ochrony roślin należy uwzględnić parametry techniczne oraz meteorologiczne. Celem jest aplikacja środków z eliminacją ich znoszenia, którą obok prawidłowego doboru rozpylaczy, ciśnienia oprysku i prędkości jazdy osiąga się także przez zachowanie właściwej wysokości belki polowej.

Czytaj więcej…

Do bezpiecznej i skutecznej ochrony roślin należy uwzględnić parametry techniczne oraz meteorologiczne. Celem jest aplikacja środków z eliminacją ich znoszenia, którą obok prawidłowego doboru rozpylaczy, ciśnienia oprysku i prędkości jazdy osiąga się także przez zachowanie właściwej wysokości belki polowej.

Czytaj więcej…