AMAZONE – 140 lat innowacji

Kiedy 1 maja 1883 roku Heinrich Dreyer założył w Gaste koło Osnabrück firmę „H. Dreyer Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte” (Fabryka maszyn i narzędzi rolniczych H. Dreyer), nie mógł przypuszczać, że pewnego dnia Amazone stanie się jednym z wiodących na świecie producentów maszyn rolniczych. Od 140 lat rodzinne przedsiębiorstwo oferuje innowacyjne produkty dla rolnictwa.

Historia sukcesu

Założyciel Heinrich Dreyer rozpoczął w 1883 roku od produkcji czyszczalni do zboża i bardzo wcześnie uznał: „Musimy wyjść w świat”. Już w 1906 roku pierwsze maszyny do czyszczenia zboża sprzedano do Valparaiso w Chile i w ten sposób położono kamień węgielny pod prężną działalność eksportową dzisiejszej grupy Amazone. Synowie, wnuki i prawnuki Heinricha Dreyera w kolejnych latach wyznaczali znaczące kamienie milowe w rozwoju produktów i do dziś kontynuują historię sukcesu. Szczególnie w latach sześćdziesiątych prawdziwym bestsellerem stał się zawieszany dwutarczowy rozsiewacz nawozów ZA oraz legendarny siewnik D4. Nastała konieczność zwiększenia zdolności produkcyjnych i tak w Hude koło Oldenburga powstał pierwszy zakład filialny, który w 2009 roku został rozbudowany o zakład Hude-Altmoorhausen , w którym produkuje się nowoczesne siewniki do dużych powierzchni. Wraz z wejściem na rynek uprawy gleby , Amazone jako pierwszy producent skonstruował maszyny napędzane przez WOM do kombinacji z siewnikami. Od 1998 roku na rynek wprowadzane są również bierne maszyny uprawowe przez spółkę-córkę BBG Bodenbearbeitungsgeräte z Lipska.

W historii firmy co raz zdarzały się trudne czasy. Ale rodzinie Dreyer udało się utrzymać firmę na solidnym kursie wzrostu przez wszystkie pokolenia. Produkcja jest stale rozwijana, a portfolio produktów zostało poszerzone o kolejne obszary specjalizacji. W 2016 roku Amazone wraz z przejęciem produkcji pługów firmy Vogel & Noot w węgierskiej miejscowości Mosonmagyaróvár znacznie powiększa zarówno swoją ofertę produktów, jak i jej możliwości produkcyjne. Oprócz zakładów w Gaste i Leeden, w 2018 roku otwarto nowy zakład produkcyjny w Bramsche na północ od Osnabrück. Nowoczesne hale montażowe stwarzają warunki do różnorodnej produkcji, w tym do produkcji dużych maszyn, jak również do ogólnej optymalizacji logistyki w trzech zakładach. Od 2019 roku do grupy przedsiębiorstw należy również zakład Schmotzer Hacktechnik w Bad Windsheim. Był to ważny krok na drodze poszerzenia oferty w zakresie pielęgnacji roślin.

Rozwijanie wartości z przeszłości

Do głównych kompetencji firmy Amazone należy dziś technika aktywnych i biernych maszyn uprawowych, siewniki, w tym siewniki punktowe, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze polowe. Kolejnym filarem jest produkcja maszyn komunalnych do pielengnacji parków i terenów zielonych oraz utrzymania dróg zimą, która odbywa się w zakładzie w Forbach / Francja. W ostatnim roku obrotowym 2022 grupa Amazone obejmowała dziewięć zakładów produkcyjnych i zatrudniała łącznie ponad 2000 pracowników. W 2022 r. udział eksportu wyniósł 80%. Siedziba i główna fabryka grupy Amazone znajduje się do dziś w dzielnicy Gaste, należącej do Hasbergen koło Osnabrück. Udziały w firmie należą w całości do rodzin Dreyer. Po prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Heinzu Dreyerze († 17 lutego 2023) i jego kuzynie Klausie Dreyerze, którzy kierowali losami grupy przez prawie 50 lat, czwarte pokolenie z dwoma właścicielami Christianem Dreyerem i dr Justusem Dreyerem sprawuje władzę od wielu lat. „Chcemy kontynuować przełomowe sukcesy z przeszłości, aby rolnictwo na całym świecie polegało na naszych innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie inteligentnej produkcji roślinnej” – wyjaśniają obaj właściciele. „Mamy wielki dług wdzięczności wobec naszych przodków. Chcemy trwale rozwijać stworzone przez nich wartości, a jednocześnie z powodzeniem stawiać czoła wyzwaniom przyszłości. Nasze podziękowania kierujemy również do członków naszych rodzin, klientów, pracowników, dystrybutorów i importerów, dostawców oraz wszystkich osób, które swoim osobistym zaangażowaniem i wielkim poświęceniem przyczyniły się do sukcesu firmy.”

maxresdefault AMAZONE   140 lat innowacji

Dalszy rozwój w planowaniu

Inteligentne planowanie i inwestowanie w pomyślną, zrównoważoną przyszłość, a nie myślenie o krótkotrwałym zysku, powinno nadal kształtować filozofię przedsiębiorstwa. Właściciele dążą przy tym do dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych Amazone zgodnie z rozwojem organicznym oraz do ciągłej modernizacji istniejących procesów produkcyjnych i logistycznych. Równocześnie Amazone wraz z krajowymi i zagranicznymi partnerami chce skoncentrować się na zdobywaniu kolejnych udziałów w rynku we wszystkich obszarach kompetencji na najważniejszych rynkach świata. „Podczas opracowywania nowych technologii w pierwszej kolejności należy skupić się na potrzebach klientów, a także odpowiednio wcześnie określić wymagania przyszłości. Ta droga już w przeszłości okazała się skuteczna” – mówi dr Justus Dreyer. W obsłudze klientów coraz większe znaczenie ma również jeszcze intensywniejsze towarzyszenie coraz bardziej skomplikowanym maszynom i metodom produkcji rolniczej poprzez usługi doradcze. Między innymi Amazone będzie dalej rozbudowywać nowe gospodarstwo doświadczalne Wambergen przy zakładzie Hasbergen-Gaste. W ramach długoterminowych badań nad uprawą roli pod nazwą Controlled Row Farming (CRF) wprowadzana jest tam obecnie nowa metoda uprawy rzędowej. Firma stale intensyfikuje swoje kompleksowe oferty szkoleniowe.

Podobnie jak w przeszłości, ważna jest również odpowiedzialność za osoby zatrudnione w firmie i ich rodziny. „Z jednej strony zależy nam na utrzymaniu i dalszym rozwoju miejsc pracy. Z drugiej strony wiemy, że firma potrzebuje zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, aby pozostać w czołówce rozwoju nowych technologii i zawsze produkować optymalną jakość”, wyjaśnia Christian Dreyer.

Pomysły na przyszłość

W odniesieniu do przyszłego rozwoju programu produktów firmy Amazone , właściciele za najważniejsze zadania uważają wymogi ekonomii i ekologii. „Chcemy wnieść decydujący wkład w wyżywienie świata i wspomóc nasze rolnictwo innowacyjnymi pomysłami, aby dalej orientować się na przyszłość i zrównoważony rozwój” – wyjaśnia dr Justus Dreyer na tle najważniejszych wyzwań stojących dziś przed profesjonalnym rolnictwem i techniką rolniczą. Z jednej strony rolnictwo musi wytwarzać żywność wysokiej jakości, aby wyżywić coraz większą liczbę ludzi na naszej planecie. Z drugiej strony powierzchnie upraw potrzebnych do produkcji żywności stale się zmniejszają. Dodatkowym utrudnieniem są zmiany klimatyczne oraz związane z nimi skrajne warunki pogodowe. „Widzimy zatem trzy ważne zadania, z którymi musi się zmierzyć rolnictwo i my, które oczywiście wzajemnie na siebie wpływają: Ochrona cennych zasobów, zrównoważone zmniejszenie zużycia środków produkcji, większa precyzja dla zrównoważonego rozwoju i efektywności kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu plonów” – kontynuuje Christian Dreyer. Dlatego też Amazone realizuje główny cel, jakim jest uzyskanie wysokiego poziomu plonów z ha powierzchni przy zastosowaniu zrównoważonych metod. Chodzi o to, aby udoskonalić efektywność procesów produkcji i uprawiać rośliny tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe. Dodatkowo, ważnym celem jest dla nas wzrost bioróżnorodności i utrzymanie żyzności gleby, ponieważ warunkuje to w sposób zrównoważony pomyślne perspektywy dla następnych pokoleń.

Aby jeszcze skuteczniej sprostać wymaganiom ekologicznym, Amazone będzie między innymi forsować obszar Amazone 4.0 z rozsądnym wykorzystaniem elektroniki. Z pomocą technologii GPS, technologii czujników, oprogramowania i innych narzędzi mają zostać rozszerzone możliwości uprawy roślin ze zmienną aplikacją lub indywidualną dla pojedynczej rośliny. Właściciele chcą rozszerzyć udany program maszynowy, aby móc nadal oferować odpowiednie technologie i procesy dla każdej lokalizacji z jej indywidualnymi cechami, ale także dla każdej wielkości gospodarstwa i metod uprawy. Ważną podstawą jest tu rozbudowa własnego programu doświadczalnego na polu międzynarodowym we współpracy z instytutami naukowymi, instytucjami doradczymi i praktykami rolniczymi.

W przyszłości również elastycznie i szybko

Skupiamy się na tym, aby Amazone mogła w przyszłości nadal optymalnie obsługiwać swoich klientów. Wciąż trzeba być bardziej elastycznym , niezawodnym i szybszym od innych” – podsumowują wyzwania właściciele. „Wymaga to od nas ciągłego spełniania aktualnych wymagań klientów i rozwijania innowacyjnych technologii. W przypadku techniki rolniczej i rolnictwa, które jest systemowo istotne dla wyżywienia ludności na całym świecie, widzimy pozytywne perspektywy długoterminowo i dlatego z optymizmem patrzymy również w przyszłość.”

 

źródło: Amazone