Wał nożowy jako narzędzie przygotowawcze w agregacie AMAZONE Cirrus 6003-2

AMAZONE oferuje teraz wał nożowy jako narzędzie przygotowawcze do agregatu uprawowo-siewnego Cirrus 6003-2. Szczególną cechą jest zamknięta konstrukcja rdzenia walca z układem noży odwracalnych mocowanych w kształcie litery V. Wał nożowy zapewnia dodatkowe tworzenie struktury gruzełkowatej (kruszenie) zbrylonych gleb i intensywne rozdrabnianie resztek pożniwnych. Międzyplony i wysokie ściernisko są cięte w poprzek kierunku jazdy. Kolejną zaletą zastosowania wału nożowego Cirrus 6003-2 jest zmniejszenie liczby przejazdów roboczych. Chroniona jest przy tym struktura gleby, ograniczone jest parowanie ważnej wody glebowej, a także skraca się czas pracy i obniżają się koszty.

Szeroki zakres zastosowań

Podczas uprawy zbóż po słoneczniku wysokie resztki pożniwne są przecinane poprzecznie przez wał nożowy i wyrównywane wzdłużnie przez następujące po nim talerze faliste Minimum TillDisc. Precyzja odkładania ziaren zostaje znacznie udoskonalona, ponieważ redlica nie jest unoszona przez resztki pożniwne.

Po zbiorze kukurydzy równomierne rozdrabniane i wymieszanie pozostałości ścierniskowych poprawia higienę pola. Zastosowanie wału nożowego w Cirrusie 6003-2 pozwala zrezygnować z dodatkowego przejazdu maszyną mulczującą, wałem lub broną talerzową w celu uprawy ścierniska. Przy bezpośrednim wysiewie w stojące poplony wał nożowy znacznie poprawia rezultat pracy, gdyż poplony są intensywnie obrabiane podczas jednego przejazdu i ewentualnie mieszane z glebą.

Stabilny i bezobsługowy

Od strony technicznej wał nożowy charakteryzuje się wyjątkową stabilnością. Zwłaszcza solidne łożyskowanie oraz noże wykonywane ze stali borowej gwarantują jego długą trwałość. Mocowania noży są wpuszczone w rurę wału. Zwarty rdzeń wału jest wyjątkowo odporny na kamienie i zabrudzenia. Dzięki łożyskom baryłkowym i ślizgowemu pierścieniowi uszczelniającemu wał nożowy jest całkowicie bezobsługowy. Obustronnie szlifowane noże odwracane pozwalają ograniczyć koszty zużycia o połowę.

 

źródło: AMAZONE