Gęsiostopka AMAZONE C-Mix teraz dostępna również w wersji HD

Płytka uprawa gleby ma coraz większe znaczenie ze względu na rosnące wymagania odnośnie higieny pola oraz procedury oszczędzające wody powierzchniowe. Z jednej strony ważne jest, aby nie wysypywać nasion chwastów i samosiewów, z drugiej strony konieczne jest całkowite odcięcie korzeni. Płytkie podcinanie gleby na całej powierzchni nie tylko zwalcza chwasty, ale też przerywa podsiąkanie kapilarne w płytkich warstwach. Dzięki temu wody gruntowe są oszczędzane dla kolejnej uprawy.

Dlatego stale opracowywane są nowe narzędzia do uprawy gleby, które pozwalają spełnić te wymagania. W obszarze kultywatorów najodpowiedniejszym narzędziem do płytkiej i całopowierzchniowej uprawy gleby jest gęsiostopka. W porównaniu z redlicami skrzydełkowymi gęsiostopka umożliwia znacznie płytszą pracę. W przypadku kultywatorów z linii Cenio i Cenius, Amazone oferuje gęsiostopkę C-Mix o szerokości 320 mm. Przy maksymalnym odstępie śladów redlic 30 cm zachodzą one na siebie o 2 cm. Gwarantuje to we wszystkich warunkach równomierne podcinanie gleby na całej powierzchni.

Amazone C Mix 1 Gęsiostopka AMAZONE C Mix teraz dostępna również w wersji HD

Dodatkowo gęsiostopka C-Mix na całej szerokości jest ustawiona bardzo płasko, dzięki czemu biegnie równolegle do gleby na całej powierzchni, zapewniając płytkie cięcie. Chwasty i samosiewy są odcinane równo, dzięki czemu szybko wysychają.

Aby uzyskać optymalny rezultat uprawy, bardzo ważny jest stan zużycia redlic. Aby zapewnić ich długą żywotność, AMAZONE oferuje teraz gęsiostopkę również w wersji HD o wysokiej odporności na ścieranie. Jest ona wyposażona w dodatkowe, nalutowane płytki z węglików spiekanych, które same ostrzą się podczas procesu uprawy. Dzięki temu żywotność redlic znacznie się wydłuża, co gwarantuje stale precyzyjny rezultat pracy.

 

Źródło: AMAZONE