Przy 6 m szerokości roboczej pozwalają one osiągać w czasie kampanii siewów wydajności rzędu 400 do 700 ha, doskonale nadając się przy tym do działania także na niewielkich, wąskich polach. Zaczepiane siewniki punktowe EDX 9000-TC i EDX 6000-TC o szerokości roboczej 9 wzgl. 6 m, które Amazone wprowadziła na rynek już w roku 2007 względnie 2009, stosowane są do działania na większych polach, przy czym EDX 9000-TC potrafią w trakcje jednej kampanii zasiać do 1.500 ha, a  6000-TC pokrywa zapotrzebowanie ok. 900 ha.

Zestopniowanie technologii EDX jako nowej, wyższej klasy wydajności, Amazone wzmocniła przez  wprowadzenie innowacyjnego systemu oddzielania oraz odkładania pojedynczych nasion, zwanego Xpress. Właśnie ten system umożliwia pracę z prędkością roboczą do  15 km/h. Dochodzą do tego liczne nowinki konstrukcyjne, z których pomocą znacznie skrócono czasy przezbrajania oraz czasy prac pomocniczych. W porównaniu z konwencjonalnymi siewnikami punktowymi, klasa EDX uzyskuje wydajności powierzchniowe o 30 do 50% wyższe z zachowaniem  znakomitej jakości pracy. Dożwiadczenia praktyki dowodzą, że np. z dużym  EDX 9000-TC można w ciągu 10 dni zasiać  1.100 ha.

Spektrum zastosowania maszyn z programu EDX wykracza poza siew kukurydzy, słonecznika i rzepaku niezależnie od tego, czy siew odbywa się przy uprawie konwencjonalnej czy konserwacyjnej względnie, czy jest to siew bezpośredni. Obok wersji standardowych z rozstawem rzędów, co 75 cm możliwe jest ustawawinie rzędów w ciaśniejszych odstepach, co z kolei pozwala spełniać wymagania uprawowe zapobiegające erozji gleby (rozstaw rzędów poniżej 45 cm)  albo też umożliwa siew zagęszczony. Do dyspozycji jest oczywiście system zakładania ścieżek technologicznych.

amazone edx 6000 2c Amazone   nowe modele siewników punktowych EDX

Amazone EDX_6000-2C

Nowe maszyny zawieszane w szczegółach

Wszystkie, nowe maszyny zawieszane zbudowano do zadań specjalnych. W ten sposób Amazone  z EDX 6000-2 oferuje siew bez nawożenia pod korzeń, siew kukurydzy z nawożeniem pod korzeń możliwy z EDX 6000-2C ze zintegrowanym zbiornikiem nawozu albo z EDX 6000-2FC z czołowym zbiornikiem nawozu.

Przy kompaktowo zbudowanym EDX 6000-2C ze zintegrowanym zbiornikiem nawozu i rozstawem rzędów 70, 75 lub 80 cm, wszystkie funkcje obsługowe umieszczono w bezpośrednim sąsiedztwie tyłu ciągnika. Zamontowany zbiornik nawozu mieści 1.100 l, centralny zbiornik ziarna ma pojemność 360 l. Przy EDX 6000-2FC czołowy zbiornik nawozu służy jednocześnie jako balast przodu ciągnika a maszyna może bez żadnych problemów być wyposażona do siewu w rzędy o rozstawie 37,5 cm, 44,9 cm (45 cm), 50 cm albo 55 cm. Tutaj, centralny zbiornik ziarna mieści 400 l. Czołowy zbiornik nawozu, który jest do dyspozycji z ramą dołączania lub z z czołowym, oponowym wałem ugniatającym, pozwala zabrać ze sobą  1.500 l  lub 2.000 l z wykorzystaniem nadstawki. Praktyka potwierdziła, że maszyny ze wstępnej serii potrafiły zasiąć w ciągu godziny około 4 ha. 

Tak funkcjonuje system oddzielania i odkładania pojedynczych nasion Xpress
W systemie oddzielania i odkładania pojedynczych nasion Xpress, rozdział poszczególnych nasion nie odbywa się oddzielnie dla każdego z rzędów, ale wykonywany jest przez jeden lub dwa centralne bębny oddzielające. W połączeniu z oddzielaniem, nasiona są poprzez węże wstrzeliwane w oddzielne strefy odkłądania przez tak zwany system wychwytywania  Xpress z rormierzem redlin i rolką wychwytującą. Za pomocą dwóch tarcz tnących formierz tworzy redliny o przekroju prostokątnym. Za nim znajduje się rolka wychwytująca zamykająca dno i ściany redliny. Dzięki temu, także w niekorzystnych warunkach glebowych nasiona nie mogą się przetaczać lecz są wychwytywane i wciskane przez rolkę wychwytującą w dno redliny. Poprzez to, także przy wysokich prędkościach roboczych zagwarantowana jest optymalna jakość odkładania nasion.. 

Fakt, że nie jest to jedynie teoria, udowodniły prowadzone w praktyce doświadczenia badające rozkład nasion, wykonane przez Amazone przy siewie kukurydzy w roku 2010. Porównywano w nich siewniki punktowe EDX z różnymi, stosowanymi dotychczas maszynami. Zarówno rozkład nasion w rzędzie jak też żądana obsada nasion potwierdziły, że z technologią EDX, również przy wysokich prędkościach roboczych można utrzymać dokładną głębokość siewu oraz żądane rozstawy rzędów. 

Zredukowane czasy przezbrajania i czasy prac pomocniczych

Jeden lub dwa duże, centralnie umieszczone zbiorniki ziarna, sprawiają, że napełnianie, opróżnianie oraz zmiana gatunku nasion jest w siewnikach punktowych EDX znacznie szybsza. Dodatkowo, duże pojemności zbiorników ziarna i nawozu redukują czasy ich napełniania. W siewniku EDX 9000-TC  pojemność zbiorników wystarcza np. na 25 ha.
Wyeliminowano konieczność oddzielnego przestawiania zgarniaczy w poszczególnych sekcjach wysiewających i są one teraz ustawiane przez centralny bęben oddzielający równocześnie dla wielu rzędów. Jako opcja, oferowana jest w Amazone elektryczna, zdalna obsługa przestawiania zgarniaczy za pomocą Amatron+. Kierowca może wtedy  wygodnie, z kabiny ciągnika nadzorować i przestawiać zgarniacze bez przerywania pracy, zatrzymywania się i wysiadania z ciągnika. Zmiana nacisku redlic nawozowych oraz wysiewających, również odbywa się centralnie, przez dwa oddzielne hydrauliczne układy ciśnieniowe. Także tu jest do dyspozycji opcjonalna, zdalna obsługa elektryczna. 

amazone edx 9000 tc Amazone   nowe modele siewników punktowych EDX

Amazone EDX 9000-TC

Dodatkowy komfort obsługi

Wszystkie funkcje siewnika punktowego EDX są obsługiwane przez terminal Amatron+. Terminal ten nadzoruje równocześnie liczby obrotów i stany napełnienia maszyny oraz informuje kierowcę o aktualnie osiąganej wydajności. Amatron+ oferuje także proste w obsłudze zarządzanie zleceniami.  Tak wyso ki komfort dodatkowo odciąża kierowcę i wyraźnie wpływa na zwiększenie wydajności pracy. 

„Speed-Seeding“ (szybki siew) w wyższej klasie wydajności

Wraz z rozszerzeniem programu siewników punktowych EDX o trzy maszyny zawieszane, Amazone oferuje teraz rozwiązania odpowiednie dla wszystkich gospodarstw rolnych. Wysokie prędkości robocze, skrócone czasy przezbrajania i prac pmocniczych a także wysoki komfort obsługi, pozwala realizować wydajności powierzchniowe znacznie wyższe, niż przy konwencjonalnych siewnikach punktowych. Ten wzrost, Amazone określiła mianem „Speed-Seeding“ (szybki siew) i poprzez program EDX ustanowiła nową, wyższą klasę wydajności. Maszyny są szybsze, bardziej efektywne i dokładnie spełniają wymagania Amazone ujęte w stwierdzeniu „Większa wydajność przy mniejszym wysiłku“.

 

Źródło: www.amazone.pl