Fendt Care

Fendt Care – kompleksowa ochrona dla pełnej gamy produktów Fendt

Fendt Care – kompleksowa ochrona dla pełnej gamy produktów Fendt

 Gwarancja Fendt Care firmy AGCO/Fendt zapewnia klientom kompleksowy pakiet obejmujący pokrycie napraw nowej maszyny. Odpowiada to potrzebom klientów, którzy wymagają ochrony swojej maszyny przez szczególnie długi czas.

Aby rolnicy i usługodawcy mogli zawsze cieszyć się w pełni sprawną maszyną, firma AGCO/Fendt oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi konserwacyjne i naprawcze, które wykraczają poza wymaganą ustawowo gwarancję obejmującą naprawy nowej maszyny tylko przez pierwsze 12 miesięcy od zakupu. Gwarancja Fendt Care jest inna. Dzięki elastycznym długościom trwania i stawkom z udziałem własnym lub bez niego maszyna może być chroniona nawet po upływie pierwszego roku od zakupu.

Rozszerzenie gwarancji zapewnia klientom pełną kontrolę nad kosztami i bezpieczeństwo planowania, a dzięki regularnym konserwacjom gwarantuje utrzymanie wartości maszyny na wysokim poziomie.

Firma Fendt oferuje kompleksowy plan gwarancyjny dla pełnej gamy produktów. Dzięki długoterminowej gwarancji, wynoszącej w przypadku ciągników do 8 lat i 8000 godzin pracy, firma Fendt oferuje najbardziej kompleksową i długotrwałą ochronę w branży. Gwarancją objęte są również oryginalne podzespoły AGCO, takie jak hedery czy ładowacze czołowe.

Z pakietem Fendt Care Gold* inne ryzyka, jak ratownictwo i holowanie, diagnostyka i pomiar mocy silnika w teście wydajności, jak również zwykłe koszty napraw, mogą również być pokryte w kompleksowym pakiecie. W pakiecie Platinum* zapewniona jest również maszyna zastępcza.

*Dotyczy dealerów uczestniczących w programie.

Fendt ciągniki Fendt Care   kompleksowa ochrona dla pełnej gamy produktów Fendt Fendt sieczkarnia Fendt Care   kompleksowa ochrona dla pełnej gamy produktów Fendt Fendt kombajn Fendt Care   kompleksowa ochrona dla pełnej gamy produktów Fendt Fendt prasa Fendt Care   kompleksowa ochrona dla pełnej gamy produktów Fendt Fendt gąsienica Fendt Care   kompleksowa ochrona dla pełnej gamy produktów Fendt opryskiwacz Fent Fendt Care   kompleksowa ochrona dla pełnej gamy produktów Fendt
Maks. liczba godzin 8000 5000 3000 10 000 8000
Maks. liczba lat 1+7 1+4 1+4 1+4 1+7 1+4
Zakres
(bez normalnego zużycia)
Pełny
zakres
Pełny zakres Pełny
zakres
Pełny zakres Pełny
zakres
Pełny
zakres
Wkład własny

€ 0

€0

€ 0

€ 0 € 0
€190 €190 €190 €190 €190 €190
€490 €490 €490 €490 €490
Złoty/Platynowy Yes No No No No No

Tabela: Przegląd kompleksowej, maksymalnej ochrony grup produktowych Fendt.

źródło: Fendt