PIGMiUR gospodarzem Kongresu CLIMMAR w Gdańsku

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych była tegorocznym gospodarzem Kongresu Climmar, który odbył się w Gdańsku w dniach 11-13 października. W wydarzeniu wzięły udział delegacje z 16 krajów będących przedstawicielami dealerów maszyn i urządzeń rolniczych z Polski i Europy.

Kongres rozpoczął się od wystąpienia prezesa CLIMMAR – Roberto Rinaldin, który przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia organizacji w ostatnim roku. Uczestników przywitał i oficjalnie otworzył kongres prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych – Wojciech Bury. Następnie przedstawiono raporty dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach oraz raport z badania DSI (indeks zadowolenia dealerów) wraz z raportem branżowym. Ważnym punktem programu kongresu były sprawozdania szefów grup roboczych pracujących w ramach organizacji z dotychczasowych prac i przedstawienie statusów prowadzonych projektów. W ramach organizacji obecnie działa 6 grup roboczych które dotyczą: edukacji, wystaw, kontraktów, maszyn ogrodniczych, innowacji, lobbingu.

Kongres Climmar był okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnych problemów dealerów branży maszyn i urządzeń rolniczych. Uczestnicy spotkania podkreślali, że zmiany klimatyczne stanowią poważne wyzwanie dla rolnictwa, ale jednocześnie są szansą na rozwój nowych technologii i rozwiązań.

Głównymi tematami poruszanymi podczas kongresu były:

  • Sytuacja rynkowa w branży maszyn i urządzeń rolniczych.
  • Indeks zadowolenia dealerów.
  • Raport branżowy.
  • Zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo.
  • Nowe technologie i rozwiązania dla rolnictwa.

Podczas obrad uczestnicy kongresu mogli zobaczyć ciekawe prezentacje przygotowane przez polskich producentów maszyn rolniczych takich jak AGRO-MASZ,  Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak oraz dealera Agro-Sieć Maszyny. Dla partnerów z zagranicy była to szansa na zapoznanie się jak funkcjonują producenci i dealerzy maszyn, przed jakimi problemami i wyzwaniami mierzą się w codziennej działalności.

CLIMMAR to założona w 1953 roku organizacja składającą się obecnie z 16 krajowych stowarzyszeń i ich firm członkowskich w sektorze dystrybutorów maszyn i urządzeń rolniczych. To rodzaj międzynarodowego dialogu na temat dystrybucji maszyn rolniczych, w którym każdy z członków wnosi nowe pomysły, mogące zasilać działania organizacji.

 

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych